Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Helhetlig innsatstrapp

Den helhetlige innsatstrappa viser grad av inngripen i innbyggernes liv.

Målet er å styrke de lavere trinnene i innsatstrappa ved å gjøre smarte grep øverst i trappa.

 

Klikk på de enkelte trinnene og få mer informasjon!

 

Her er et klikkbart kart med informasjon om de 11 forskjellige trinnene i innsatstrappa.Trinn 1 - aktive lokalsamfunnTrinn 2 - helsefremmende og forebyggende tiltakTrinn 3 - lavterskeltilbudTrinn 4 - arbeids- og aktivitetstilbudTrinn 5 - kommunalt disponerte boligerTrinn 6 - leve godt og selvstendig i eget hjemTrinn 7 - helsehjelp til hjemmeboendeTrinn 8 - boliger med fellesfunksjonerTrinn 9 - tidsbegrenset opphold på institusjonTrinn 10 - bolig med mulighet til heldøgnstjenesterTrinn 11 - institusjon