Østre Toten kommune

Slik søker du jobb hos oss

Alle søknader skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.

For deg som er ekstern søker/ny søker:

Trenger du hjelp med registreringen av søknaden kan du henvende deg til personalavdelingen.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet. Ifølge endret Offentlighetslov § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlista. Dersom du ikke ønsker søknaden din offentliggjort, må du grunngi dette særskilt i søknaden.

Veiledning for elektronisk søknad:

Du må ha brukernavn og passord for å søke stilling på nettet.

For deg som allerede har fått brukernavn og passord:

For deg som allerede er registrert som ansatt, søker eller tidligere har vært ansatt i Østre Toten kommune og ikke har brukernavn og passord:

  1. Klikk ”Glemt brukernavn/passord”
  2. Fyll ut skjema for glemt brukernavn og passord og klikk ”Send”
  3. Brukernavn og passord vil bli sendt til e-postadresse som er registrert på deg
  • Alle tidligere ansatte og andre uten registrert e-postadresse i systemet, må kontakte personalavdelingen for å få tilsendt brukernavn og passord.