Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Personalgoder, lønn og arbeidsforhold

Fordeler med å jobbe i Østre Toten kommune

Inkluderende arbeidsliv:

Østre Toten kommune er en IA-virksomhet, og er forpliktet til å jobbe for økt deltakelse i arbeidslivet.

Systematisk HMS-arbeid:

Det jobbes aktivt både sentralt og lokalt for en god arbeidsmiljøutvikling.

Fysak:

Ansatte kan hver uke benytte inntil to halvtimer til fysisk aktivitet i arbeidstiden.

Forsikringer:

Som medarbeidere er man forsikret i forhold til yrkesskade, ulykke og gruppeliv. Frivillig ulykkesforsikring til svært gunstig pris.

Pensjonsordning:

Som ansatt i Østre Toten kommune har man en god pensjonsordning. Kommunen har avtale med SPK om  pensjon til undervisningspersonalet, og KLP for øvrige medarbeidere.

Lån i KLP og SPK:

Gunstige boliglån og refinansiering til ansatte som er pensjonsforsikret.

Seniorpolitiske tiltak:

Østre Toten kommune ønsker å beholde seniorenes kompetanse i organisasjonen så lenge som mulig. Det gis anledning til å søke om redusert arbeidstid og opprettholde lønn.

Fleksitid i rådhuset:

Med fleksitid har man selv, innenfor visse rammer, mulighet til å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges. Man kan innarbeide ekstra arbeidstid, som så kan avspaseres etter avtale med leder.

Lån til hjemme-PC:

Kommunen tilbyr medarbeidere rentefritt lønnslån til finansiering av PC med tilleggsutsyr til privat bruk.

Intern karriereutvikling:

Permisjonsordning med lønn ved jobbrelevant etter- og videreutdanning. Studieavgiften og utgifter til pensumlitteratur dekkes av arbeidsgiver.