Østre Toten kommune

Stasjonene

Skreiabanen  var i drift fra 1902 til 1987. Mellom endestasjonene Skreia og Reinsvoll var det 5 stasjoner; Bilitt, Kraby, Lena, Kolbu, Bøverbru, og 5 holdeplasser: Vennevold Schjøll, Smeby, Narum og Flaten.

Landets fremste arkitekter ble brukt til å tegne Jernbanens bygninger. Stasjonsbygningene var Den norske statens første bygg ute i de mange lokalsamfunn. Landets beste arkitekter ble engasjert til å bygge jernbanens bygninger. De fleste stasjonsbyggene på Skreiabanen er tegnet av arkitekt Paul Armin Due. Due søkte å forene klare europeiske trekk fra siste halvdel av 1800-tallet, det vi i dag gjerne kaller sveitserstilen, med gamle norske tradisjoner som lafteteknikk og dragestil.

Skreia stasjon

160,7 moh. 129 km fra Oslo S, 3 km fra Bilitt , 6 km fra Kraby, 
8 km fra Lena, 13 km fra Kolbu, 18 km fra Bøverbru, 22 km fra Reinsvoll

Status
28.nov 1902      Stasjon for ekspedering av tog og reisende og gods
15.sept. 1963    Stasjon for ekspedering av tog og gods
1.feb.1988         Stasjon for ekspedering av tog og gods

Skreia stasjon består i dag av Stasjonsbygning i dragestil, Ilgodshus, Godshus/ Pakkhus, Lokomotivstall og Vognremisse. Alle bygningene ble tegnet av Paul Armin Due i perioden 1897-1901.

Tidligere var det også vanntårn, privet, kullskur og svingskive ved
stasjonen. Øst for stasjonsbygningen var det opparbeidet en park med plen, busker og en bjørkelund. Stasjonsområdet er i dag regulert til bevaring.

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilitt stasjon

219 moh. 126 km fra Oslo S,  3 km fra Skreia , 3 km fra Kraby ,
5 km fra Lena, 10 km fra Kolbu, 15 km fra Bøverbru, 19 km fra Reinsvoll

Status
28.nov 1902    Stoppested, betjent kun for reisende og gods
Ca.1913          Stasjon for ekspedering av tog og reisende og gods
Ca. 1926         Stoppested, betjent kun for reisende og gods
15.sept 1963   Ubetjent, tidligere ekspedisjonssted for gods
1.feb.1982       Ubetjent, tidligere ekspedisjonssted for gods

Stasjonen besto av ekspedisjonshus i jugend- stil. Bygningen ble revet ca. 1977.
 

På stasjonsområdet er det bygget opp igjen en minikopi av stasjonsbygningen. 

 

Kraby stasjon

218 moh.123 km fra Oslo S, 6 km fra Skreia , 3 km fra Bilitt, 2 km
fra Lena , 7 km fra Kolbu, 12 km fra Bøverbru, 16 km fra Reinsvoll  

Status
28.nov 1902    Stoppested, betjening for reisende og gods
15. sept.1963  Lastespor
1.feb. 1988      Lastespor

 

 

I tillegg til selve stasjonsbygningen finnes uthus/privet.
Kraby stasjon har spor etter hageanlegg.

 

Stasjonen eies av Kraby stasjons venner.

Lena stasjon
229 moh. 121 km fra Oslo S, 8 km fra Skreia, 5 km fra Bilitt , 2 km fra Kraby , 5 km fra Kolbu, 10 km fra Bøverbru, 14 km fra Reinsvoll  

Status
28.nov 1902    Stoppested, betjent kun for reisende og gods
1.mai 1916      Stasjon for ekspedering av tog , reisende og gods
15.sept. 1963  Stasjon  betjent for ekspedering av  tog og gods
1.feb. 1982      Stasjon  betjent for ekspedering av  tog og gods

Bygninger fra 1902 og 1916
Godshus, i jugendstil,  fra 1902. Ombygd til Godshus / Pakkhus i forbindelse ny status som stasjon. Stasjonsbygning, i nybarokkstil, oppført i 1913.

I dag huser bygningene Godshuset ungdomsklubb og Østre Toten Frivilligsentral, som også drifter BUA - utstyrssentral for Østre Toten kommune.

Lena parken ble bygget som stasjonspark for Lena stasjon.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolbu stasjon 

287 moh. 116 km fra Oslo S, 13 km fra Skreia, 10 km fra Bilitt , 7 fra Kraby, 5 km fra Lena, 5 km fra Bøverbru, 9 km fra Reinsvoll

Status
28.nov 1902    Stoppested, betjent kun for reisende og gods
1.mai  1916     Stasjon for ekspedering av tog og reisende og gods
15.sept. 1963  Stasjon for ekspedering av tog og gods
1.juli 1982       Ubetjent, tidligere ekspedisjonssted for gods
1.feb.1982      Ubetjent, tidligere ekspedisjonssted for gods

Bygning fra 1902
Ekspedisjonshus, i jugendstil, tegnet av arkitekt Paul Armin Due
i 1902. I 1911 ble stasjonsbygningen utvidet med stasjonsmesterbolig med gavl mot plattformen, mens venteværelse- og kontordelen fikk påbygget en halv etasje. Endringen ble tegnet av arkitekt H. Kaas ved NSB –Bd.
1. juli 2004 brant boligdelen av ekspedisjonsbygningen, bare godsdelen ble stående igjen.

Bygningen er i dag i privat eie.