Østre Toten kommune

Omtale av prosjektet

Fra benk til benk er et folkehelseprosjekt med mål om å få folk ut på tur, uavhengig av alder og fysisk form.

Det er utplassert 73 aktivitetsbenker langs den nedlagte jernbanetraseen.

Benkene har en ryggplate med fire overskrifter: Trening ved benken, Lek og moro, Natur og miljø og Kultur ved benken. Her finner man alt fra forslag til enkle treningsøvelser, gåter og turleker, bilder av markblomster langs linja, lokal kulturhistorie, fakta samt bilder fra Skreiabanens tid. 

Fra benk til benk er basert på et tett samarbeid mellom ulike kommunale enheter samt lokale kunnskapsrike- og kreative krefter. Prosjektet er i hovedsak finansiert ved hjelp av folkehelsemidler fra Innlandet fylkeskommune og statlige spillemidler.

Prosjektgruppa ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til realisering av prosjektet, og til alle som har gitt tillatelse til bruk av sine åndsverk på benkeplatene.