Østre Toten kommune

Ønsker du å bidra?

Innbyggere og frivillige som ønsker å bidra med noe i forhold til Ukraina-situasjonen, kan fylle ut dette skjemaet.

Vi lager en oversikt over alle henvendelser, og tar kontakt dersom det blir behov. 

MERK: Har du ledig husrom til leie, skal du fylle ut dette skjemaet.