Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Tax Collection

We administer assessment notices, payment and collection of taxes, and can help you with general information concerning taxation.

Municipal services regarding tax:

(Norwegian translation in parenthesis)

  • Payment and collection of advance tax (Betaling og innkreving av forskuddsskatt)
  • Payment and collection of tax deduction and employers' contribution (Betaling og innkreving av skattetrekk og arbeidsgiveravgift)
  • Payment and collection of outstanding tax (Betaling og innkreving av restskatt)
  • Redemption or reduction of tax (Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
  • Remission of tax for affluent minors (Ettergivelse av skatt for umyndige formuende)
  • Tax certificate (Skatteattest)