Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Housing and building

We wish to arrange for a good and effective procedure in housing and building matters, adjusted to your needs. Citizens may contact us by telephone or in person.

Municipal services regarding housing and building matters:

(Norwegian translation in parenthesis)

 • Advance conference (Forhåndskonferanse)
 • Advertising sign - along public road (Reklameskilt - skilt langs vei)
 • Protected cultural heritage sites - permit to change (Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep)
 • Protected cultural heritage sites - subsidies to archeological surveying (Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser)
 • Construction work - smaller - on developed property (Byggetiltak - mindre - på bebygd eiendom)
 • Cultural heritage sites (Kulturminner)
 • Discharge permits (Utslippstillatelse)
 • Exit road - private exit from public road (Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei)
 • Facade changes - considerable (Fasadeendring - vesentlig)
 • Fencing (Innhegning)
 • Filling or leveling of terrain (Fylling eller planering av terreng)
 • Heritage buildings and installations - operating permission (Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep)
 • Heritage buildings and installations - subsidies (Fredete bygninger og anlegg - tilskudd)
 • House - building new (Bolig - bygging av ny)
 • House - change of use (Bruksendring)
 • Installations - minor (Installasjoner - enkle)
 • Notice to neighbors (Nabovarsel)
 • Outdoor fireplace - free-standing (Utepeis - frittliggende)
 • Panel fence (Levegg)
 • Parking space (Biloppstillingsplass)
 • Prohibited building and activity along public road - dispensation (Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig vei - dispensasjon)
 • Shed - smaller, free-standing (Uthus - mindre, frittliggende)
 • Signs and advertising devices - installation (Skilt og reklameinnretninger - montering)
 • Supporting wall - minor (Forstøtningsmur - mindre)
 • Wall - non-supporting (Vegg - ikke-bærende)