Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Argiculture

Østre Toten is one of the Oppland's most productive farming municipalities. Østre Toten is Norway's largest producers of potatoes and onions. This is reflected in the municipality's coat-of-arms, which displays a potato plant.

Municipal services regarding agriculture, forestry, hunting regulations, environmental issues:

(Norwegian translation in parenthesis)

 • Agricultural estates - dividing (Landbrukseiendom - deling)
 • Agricultural estates - purchasing (Landbrukseiendom - kjøp)
 • Climate conditioned damage in plant and honey production and catastrophic loss in livestock breeding - compensation (Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold - erstatning)
 • Cultivation of new land for agricultural purposes (Nydyrking av arealer til jordbruksformål)
 • Early age pension for farmers (Tidligpensjon for jordbrukere)
 • Ecological agriculture - direct subsidies (Økologisk landbruk - direkte tilskudd)
 • Environmental information (Miljøinformasjon)
 • Environmental plans in agriculture (Miljøplan i jordbruket)
 • Farm-sitters (Avløserordningene i landbruket)
 • Filling or leveling terrain (Fylling eller planering av terreng)
 • Forestry fund (Skogfond)
 • Hunting license (Fellingstillatelse)
 • Hunting license test (Jegerprøven)
 • Hunting territory - approval (Vald - godkjenning)
 • Industrial and environmental measures in forestry - subsidies (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd)
 • Motorized traffic in outlying fields and waterways (Motorferdsel i utmark og vassdrag)
 • Particular environmental measures in agriculture (Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL))
 • Production subsidies in agriculture (Produksjonstilskudd i jordbruket)
 • Public injunctions and restrictions in plant and livestock production - compensation (Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning)
 • Regional environmental program in agriculture - subsidies (Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd)
 • Residential and farming obligation (Bo- og driveplikt på landbrukseiendom)
 • Rural development - business related (Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak)