Østre Toten kommune

Smittevern ved opprydding etter flom

Flomvann er ofte forurenset av for eksempel kloakk og avrenning fra møkkjellere. Selv om vannet ikke lukter eller ser forurenset ut, kan det inneholde bakterier og utgjøre en smitterisiko. Det er derfor viktig å ta noen forholdsregler hvis du skal rydde opp etter flomvann i kjelleren eller utendørs.

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med noen råd du bør følge for å unngå å bli utsatt for smitte.

Du kan lese mer om disse rådene her: Smittevern ved opprydding etter flom