Østre Toten kommune

Har du fått skade på eiendom som følge av flommen?

Hvis du har fått skade på eiendom/eiendeler som følge av ekstremværet "Hans" er det viktig å få meldt om dette til ditt forsikringsselskap så fort som mulig. Et tips er å dokumentere skadene ved å ta bilder.

Det er ikke alt som blir dekket av forsikringen. Da kan det være at du kan søke om naturskadeerstatning. Informasjon om dette finner du her.

Merk

Har du spørsmål vedrørende naturskadeordningen, må du kontakte Landbruksdirektoratet. Kommunens landbrukskontor har ikke noe med denne ordningen å gjøre.