Østre Toten kommune

Korn som har stått under vann

Store kornarealer ble stående under vann under ekstremværet i august. Dette kan gi vesentlig dårligere kvalitet, og vil i mange tilfeller ikke kunne brukes  i kraftfôrproduksjon.

Felleskjøpet Agri har derfor gått ut med en amodning om at alle som tresker flomrammet korn leverer en representativ forhåndsprøve til sitt lokale kornmottak. Kornmottaket vil da foreta en vurdering av prøven for å se om kornet kan leveres eller ikke. 

Les mer om håndtering av flomrammet korn i pressemeldingen fra Felleskjøpet Agri.