Østre Toten kommune

Vaksinering mot covid-19 i Østre Toten

Alle over 12 år som vil ha vaksine kan komme på drop-in, eller de kan bestille vaksinetimer ved å ringe 469 28 214. . Vi vaksinerer:

 • Hver annen torsdag i mai og juni kl 08.30-11, 12-14.30 og 16-18 
  28. april - 5. mai - 19. mai - 2. juni - 16. juni - 30. juni

Alle over 16 år anbefales å vaksinere seg. Trenger du tilrettelegging - for eksempel vaksinering på eget rom, liggende på en benk, i bilen, eller med følge - så ordner vi det! Ta kontakt for å fortelle oss hva du trenger.

Nærkontakter kan vaksineres hvis de har tatt negativ test samme dag og ikke har symptomer. Du skal fortsette å teste deg som du har fått beskjed om også etter å ha tatt vaksinen. Vaksinasjonen vil ikke gi positivt utslag på koronatester.

Det er foreløpig ikke satt opp nye vaksinedager for barn fra 5 til 11 år. Disse kan ikke møte på vanlige vaksinedager uten etter nærmere avtale.

Har du spørsmål?
Send e-post til korona@ototen.no eller ring 469 28 214 (hverdager kl 08.30-15.30).
 

Kvier du deg for å ta vaksinen? Snakk med Hanne!

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer som gjør at dette er vanskelig for deg?

 • Er du usikker på om du vil ta vaksinen?
 • Er du redd for sprøyter?
 • Er det vanskelig for deg å bruke munnbind, eller å få vaksinen i et rom med mange andre mennesker?
 • Trenger du å ha noen til å følge deg til vaksinesenteret?
 • Trenger du annen tilrettelegging?

Vi vil gjerne at alle innbyggere i Østre Toten skal få mulighet til å ta vaksinen, men vi vet det av forskjellige grunner er vanskelig for noen.  Derfor har vi nå et nytt tilbud for deg som trenger det, for å gjøre deg trygg og for at det skal bli lettere for deg å ta vaksinen.

Du vil få personlig oppfølging av vår vaksinatør Hanne Bratli Elseth, som har lang erfaring blant annet som helsesykepleier.  Du kan prate med henne om hva som er vanskelig for deg og hva slags tilrettelegging du trenger, enten på telefon eller ved at dere møtes der du bor. Hvis det er nødvendig, kan hun også sette vaksinen hjemme hos deg stedet for på vaksinesenteret.

Tilbudet gjelder både voksne og barn.

Hvis du ønsker å snakke med Hanne for å få hjelp til å kunne ta vaksinen, kan du ringe oss på telefon 469 28 214 (mandag til fredag 08.30-15.30). Hvis du kjenner andre som trenger hjelp, er det fint om du forteller dem om denne muligheten.

Hvis du trenger litt ekstra hjelp til å få tatt koronavaksinen, kan du snakke med Hanne.   

Status vaksinering - uke 17/2022

Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til å ta vaksinen, og øvrige innbyggere om å følge opp med dose 2 og 3. Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar oppfordres sterkt til å ta dose 3 og oppfriskingsdose (som for dem blir dose 4). Personer som er 80 år eller eldre kan nå også få dose 4. Det må ha gått minst 4 måneder fra de fikk dose 3.

Alle over 12 år kan møte på drop-in eller bestille time.

Det er fortsatt nesten 900 personer over 16 år i Østre Toten som ikke har tatt vaksinen. Mange har gjennomgått covid-19, men vi anbefaler likevel at man vaksinere seg senere. Hvis du har gjennomgått covid-19 bør det av medisinske grunner gå minst 3 måneder før du tar vaksine, men du kan få vaksinen tidligere hvis du har behov for det - for eksempel hvis du skal reise til et land der det er krav om tre vaksinedoser for innreise.

Det blir vaksinering hver annen torsdag i mai og juni:

 • 5. mai - 19. mai - 2. juni - 16. juni - 30. juni

Hvis du er nærkontakt med en smittet, kan du likevel møte til vaksinasjon så lenge du tester negativt samme morgen og ikke har symptomer. Det gjør ikke noe om du tar vaksinen og det senere viser seg at du var smittet. Vaksinen slår ikke ut på koronatest, så hvis du tester positivt etter å ha tatt vaksinen betyr det at du er smittet.

Har du spørsmål? Ring oss på telefon 469 28 214.

     

Ny oppfriskingsdose (dose 4) til innbyggere 80 år eller eldre

Folkehelseinstituttet har pr 21. april 2022 åpnet for at personer 80 år eller eldre, som har fått 3 vaksinedoser og ikke har gjennomgått ny koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskingsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

Dose 4 kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Siden det ikke er gitt en generell anbefaling om at denne gruppen bør ta en fjerde vaksinedose, vil det ikke bli sendt innkalling om å melde seg til vaksinering. Alle over 80 år som ønsker dose 4 kan komme på drop-in alle vaksinedager, eller bestille time ved å ringe 469 28 214.

Dose 3 og oppfriskingsdoser (dose 4 og 5) til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Dose 3 som en del av grunnvaksineringen

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) anbefales å ta en 3. dose med covid-19-vaksine. Denne dosen kan gis 4 uker etter dose 2, og regnes som en del av grunnvaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder uansett hvor gammel du er - også for barn ned til 5 år.

Oppfriskingsdoser (dose 4 og dose 5)

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar anbefales også ta en oppfriskingsdose (dose 4) 3 måneder etter dose 3.

Fra april 2022 er det også et tilbud til denne gruppen om å ta en ny oppfriskingsdose (dose 5) minst 3 måneder etter dose 4. Dette er ikke en generell anbefaling, og behovet for dette vil avhenge av en rekke faktorer. Det åpnes derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI i samarbeid med de kliniske fagmiljøene i Norge). Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. Ved ønske om en 5. vaksinedose må det medbringes dokumentasjon i form av et brev til vaksinestasjonen, hvis ikke du kan få denne vaksinen på sykehuset. 

Hvem gjelder dette?

Tilbudet gjelder personer med nærmere definerte tilstander, og personer gjennomgår eller nylig har gjennomgått immundempende behandling. De som tilhørere denne gruppen vil få informasjon gjennom fastlege eller spesialhelsetjenesten, eller kan sjekke listen med aktuelle medisiner på en egen liste.

Her finner du en oversikt over hvem som anbefales å ta vaksine 3 - både hvilke tilstander som er inkludert, og en oversikt over hvilke medisiner dette gjelder.

Det kan også være andre med alvorlig nedsatt immunforsvar som ikke står på denne listen, som skal ha vaksinen. Dette vil da være en vurdering som gjøres av spesialhelsetjenesten.

Drop-in og timebestilling

Innbyggere i Østre Toten kommune som skal ha dose 4 eller dose 5 på grunn av nedsatt immunforsvar, kan komme på drop-in i hele åpningstiden alle vaksinedager. Du kan bestille time hvis du heller ønsker det.

Hva slags dokumentasjon må du ha med til vaksineringen?

Du må ha med dokumentasjon som viser at du tilhørere den gruppen som skal ha dose 3 som grunnvaksinering eller oppfriskingsdose (dose 4/dose 5).

Dette kan være for eksempel et brev fra fastlegen eller spesialhelsetjenesten som viser at du har en av de tilstandene/sykdommene som omfattes av ordningen. Hvis du bruker en av medisinene på listen det er vist til over, kan du ha med for eksempel utskrift av en resept, en medisinpakning med ditt navn på, eller annet som viser at du bruker denne medisinen. Til dose 5 kreves eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Personer som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene som er nevnt i lenken overfor, må uansett ha med eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

I tillegg må du ha med personlig identifikasjon.

 

Vaksinering av 16- og 17-åringer (født 2004-2005)

16- og 17-åringer (født i 2004, 2005 og 2006) anbefales å ta to doser med koronavaksinen. Alle som bor eller går på skole i Østre Toten kan få vaksinen her. 

Unge som er født i 2004 som har FYLT 18 år kan få en oppfriskingsdose når det har gått 20 uker siden dose 2. 

Samtykke (for ungdom som ikke har fylt 16 år)

NB! De som er født i 2006, men som enda IKKE er fylt 16 år, må ha med samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar. Årsaken er at bare personer som har fylt 16 år er helserettslig myndige og kan bestemme selv om de vil ta vaksinen. Ved delt foreldreansvar må begge de foresatte samtykke. Dette gjelder også hvis foreldrene bor sammen.

Hvis den ene foresatte bor langt unna, kan for eksempel bilde av signert skjema brukes som dokumentasjon. Hvis det ble signert et samtykkeskjema i forbindelse med vaksinasjon med dose 1, må det likevel signeres et nytt skjema hvis barnet skal ha dose 2.

Barn og unge under 16 år skal følges til vaksineringen av en voksen omsorgsperson. Hvis denne personen ikke er en av de foresatte, må man ha med dokumentasjon på en av de foresattes fulle personnummer (for eksempel kopi av pass/førerkort til den foresatte). Dette kommer i tillegg til samtykkeskjemaet. Hvis samtykke og nødvendig dokumentasjon mangler kan ikke barnet få vaksinen..

8-12 ukers intervall

16- og 17-åringene er anbefalt et intervall mellom dose 1 og 2 på 8 til 12 uker.  Lengst mulig intervall mellom dose 1 og dose 2 reduserer imidlertid risikoen for bivirkninger og øker effekten av vaksinen. Spesielt gjelder dette risikoen for hjertehinnebetennelse og hjerteposebetennelse.

Ungdom vaksineres bare med BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

Mer informasjon

Vaksinering av 12- til 15-åringer (født 2006-2009)

Viktig informasjon til foresatte i Østre Toten om vaksinering av 12- til 15-åringer (PDF, 144 kB)

I januar 2022 besluttet regjeringen at 12- til 15-åringer skal få tilbud om dose 2 av koronavaksinen. 

Folkehelseinstituttet vurderer at én dose koronavaksine gir god nok beskyttelse for barn og unge i denne aldersgruppen, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker hvis foresatte ønsker dette.

Vaksinen som vil bli tilbudt er Pfizer (Comirnaty), som er godkjent fra fylte 12 år og oppover.

Det er krav om samtykke fra de foresatte som har foreldreansvar: Last ned skjema her!

12- til 15-åringer kan bestille time eller komme på drop-in på ordinære vaksinedager, siden de får den vanlige Pfizervaksinen. Barnet må ha FYLT 12 år for å møte på vanlige vaksinedager.

Mer informasjon

Vaksinering av 5- til 11-åringer (født 2010-2017)

Viktig informasjon til foresatte i Østre Toten om vaksinering av 5- til 11-åringer (PDF, 169 kB)

I januar 2022 besluttet regjeringen at barn i alderen 5 til 11 år også skal få tilbud om koronavaksinen. 

Tilbudet gjelder barn født i årene 2010 (som ikke har fylt 12 år), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 samt de født i 2017 som har fylt 5 år. Det gjøres ikke unntak for denne nedre aldersgrensen.

Det er krav om samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar.

Tilbudet er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

Planlagte vaksineringsdager for 5- til 11-åringer er:

 •  21. april kl 08.30-11 og 12-14.30 (timebestilling og drop-in) -> bestill time her

Denne aldersgruppen kan ikke komme til vaksinering på ordinære vaksinedager, siden de skal ha en egen barnedose som kommer i 10-dose-glass.

Mer informasjon

 

Vaksinering av 5- til 15-åringer (født 2006-2017) med alvorlig grunnsykdom

Barn i alderen 5 til 15 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at barn i denne gruppen blir vaksinert mot korona.

For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall). Vaksinering med intervall mindre enn 8 uker vil kun gis etter vurdering fra lege.

Gjennomgått korona regnes kan erstatte én vaksinedose.

Hvilke barn gjelder dette?

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-15 år som gjør at det anbefales at barnet blir vaksinert mot korona:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Mer informasjon

Oppfriskingsdose (dose 3) til innbyggere 18 år og eldre

Alle innbyggere som er 18 år eller eldre kan få oppfriskingsdose (dose 3). Dette gjelder alle født i 2003 eller tidligere, og de som er født i 2004 som har fylt 18 år.

Det skal gå minst 4,5 måneder (20 uker) mellom dose 2 og dose 3. Alle som har passert dette intervallet med noen dagervil automatisk få tilbud om dose 3.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende grupper tar oppfriskingsdose

 • Alle som er 45 år eller eldre
 • Alle i alderen 18 til 44 år som tilhører risikogrupper, det vil si de som har underliggende sykdommer som øker risikoen for alvorlig sykdom hvis de får covid-19. Dette er de samme som tilhørte de definerte risikogruppene ved vaksinering av dose 1 og 2. Se FHIs oversikt over risikogruppene.
 • Alle i alderen 18 til 44 år som er gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester som har underliggende sykdommer bør også vurdere å ta dose 3, etter konsultasjon med sin fastlege.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Friske personer i aldersgruppen 18 til 44 år får også tilbud om dose 3.

Det er ikke nødvendig å registrere seg eller kontakte oss for å få tilbud om dose 3. Kommunen sender ut SMS fortløpende med tilbud om å bestille time til de som har nådd intervallet på 20 uker siden dose 2, ut fra ledig kapasitet. 

Helsepersonell og ansatte i barnehager, skoler og SFO i kommunen vil bli prioritert.

Bivirkninger etter dose 3

Både Pfizer og Moderna brukes til oppfriskingsdoser. Alle under 30 år får tilbud om Pfizer. For Moderna gis bare halv dose til oppfriskingsdose i forhold til det som ble brukt til dose 1 og 2.

Det ser ut til at det er færre som får vanlige bivirkninger (influensasymptomer o.l.) etter oppfriskingsdosen enn det var etter dose 1 og 2. Årsaken til dette er antagelig at sjansen for å få bivirkninger reduseres når tiden mellom vaksinedosene økes. Halv dose med Moderna reduserer også sjansen for bivirkninger av denne vaksinen.

Mer informasjon

Oppfriskingsdose til personer som har gjennomgått covid-19

Hvis du har fått 1 dose vaksine OG har gjennomgått covid-19 er du å regne som grunnvaksinert, så lenge disse to hendelsene skjedde med minst 3 uker mellom. Dette gjelder uansett om du var syk først og fikk vaksine etterpå, eller motsatt.

Det som gjelder for deg er da som følger:

 • Hvis du fikk din første og eneste vaksinedose 3 uker eller mer etter at du gikk ut av isolasjon (ble friskmeldt) etter covid-19-infeksjon, skal det gå minimum 4,5 måneder (20 uker) fra denne vaksinedosen til oppfriskingsdose (dose 3), det vil si det samme som for andre
   
 • Hvis du fikk påvist covid-19 minst 3 uker etter at du fikk dose 1, skal det gå minimum 4,5 måneder fra du gikk ut av isolasjon (ble friskmeldt) til de får dose 3.
  Imidlertid er det slik at gjennomgått infeksjon gir høy beskyttelse de første 6 måneder etterpå. Du vil derfor få best effekt av oppfriskingsdosen ved å vente til det har gått 6 måneder fra friskmelding, slik at det kan lønne seg å vente.

Hvis du har hatt covid-19 etter at du ble fullvaksinert (det vil si etter å ha fått to vaksinedoser), er det ikke nødvendig med en oppfriskingsdose ut fra smittevernhensyn. De nye EU-reglene for koronasertifikat som gjelder fra 1. februar 2022 aksepterer imidlertid ikke gjennomgått covid-19 som erstatning for dose 3. Det som gjelder for å ha godkjent EU-sertifikat er da:

 • EU-sertifikatet er gyldig i 180 dager etter at du fikk positiv covid-19-test (fra dag 11 etter testen))
 • Hvis det går lenger enn 180 etter positiv test, må du ta dose 3 for å få gyldig EU-sertifikat

En oppfriskingsdose kan gis med en gang etter gjennomgått infeksjon, hvis dette er helt nødvendig - for eksempel hvis man skal reise til et land som krever tre vaksinedoser, og som ikke godkjenner gjennomgått sykdom som god nok beskyttelse i 6 måneder slik man gjør i EU. For å redusere faren for bivirkninger anbefaler imidlertid helsemyndighetene at avstanden fra infeksjon til oppfriskingsdosen er minst 3 måneder.

Les Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19.

Ønsker du Novavax-vaksinen?

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna.

Nuvaxovid har fått betinget godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået EMA til bruk for personer fra 18 år og oppover. Vaksinen har vist seg å gi god beskyttelse mot koronasykdom, og kan tas både som grunnvaksinering og/eller som oppfriskingsdose for personer som har mRNA i grunnvaksineringen.

Vaksinen kan være aktuell til personer som av medisinske årsaker er frarådet vaksinering med mRNA-vaksine, for eksempel på grunn av alvorlig allergisk reaksjon eller uheldige bivirkninger. Den kan også være aktuell for personer som av andre grunner ikke ønsker en mRNA-vaksine.

Det er begrenset erfaring med bruk av Nuvaxovid blant gravide. Bruk av vaksinen under graviditet bør bare overveies hvis behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen, og der mRNA-vaksine ikke er et alternativ.

Ettersom det foreløpig ikke foreligger data på bruk av Nuvaxovid blant personer med alvorlig svekket immunforsvar bør bruk til denne pasientgruppen være etter individuell vurdering av sykehusspesialist.

Novavax tilbys bare på utvalgte vaksinedager. Hvis du ønsker vaksinen fra Novavax må du derfor ta kontakt med oss via korona@ototen.no eller telefon 469 28 214.

Vaksinering av gravide

Gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Gravide har litt høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, og at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Dette kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke.

I januar 2022 har Folkehelseinstituttet (FHI) kommet med nye anbefalinger om vaksinering av gravid. Vaksinering anbefales nå også i 1. trimester.
FHI anbefaler nå grunnvaksinasjon til alle gravide som ennå ikke er grunnvaksinert, uavhengig av trimester. Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon med koronavaksine i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, derimot kan koronasykdom påvirke svangerskapet selv ved mild sykdom hos mor. Mange andre land har hatt denne generelle anbefalingen i lengre tid. Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3 trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide

Studier tyder på at gravide ikke får flere eller andre bivirkninger av vaksinene enn andre friske voksne på samme alder. De ser også ut til å ha samme effekt av vaksinen som andre voksne. Erfaring fra vaksinasjon av gravide viser at kvinner som tok koronavaksine i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet, både når det gjelder svangerskapsforgiftning, veksthemming hos fosteret, spontanabort, dødfødsel og mødredødsfall. Det er snarere mer som tyder på at den gravide og fosteret har nytte av vaksinasjon

Koronasertifikat

Her finner du ditt koronasertifikat (Helsenorge). 

Hvis opplysningene i koronasertifikatet ikke stemmer, gi oss beskjed på e-post korona@ototen.no eller ring koronatelefonen 469 28 214.

Informasjon om vaksinene som brukes

Vi bruker bare de typene vaksiner som til enhver tid er godkjent for bruk i Norge. 

 • Hvorfor man vaksinerer, hvordan vaksinene virker, hvordan vaksinering foregår mm
 • Informasjonsfilm om hvordan vaksiner godkjennes
 • Godkjenningsprosessen for koronavaksiner (Legemiddelverket)
 • Koronavaksine på 1-2-3 (film)
   
  Informasjon om de forskjellige vaksinene

  Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

  Pfizer-vaksinen gis i 2 doser. Hvis man får Pfizer både som dose 1 og 2, er minste vaksineintervall 3 uker. I kombinasjon med Moderna er minste vaksineintervall 4 uker.

  Alle som er vaksinerte i Østre Toten fram til uke 34/2021, utenom helsepersonell, har fått Comirnaty-vaksinen. En del helsepersonell har også fått denne vaksinen, og den ble gitt som dose 2 til det helsepersonellet som fikk AstraZeneca som dose 1.

  Alle under 30 år anbefales å ta Pfizer-vaksinen.

  Spikevax (Moderna)

  Moderna-vaksinen blir tatt i bruk i Østre Toten fra uke 35/2021. Vaksinen gis i to doser med minst 4 ukers mellomrom. Den er laget med samme teknologi som Pfizer-vaksinen, og disse kan gis om hverandre med samme vaksineeffekt og uten endring i bivirkninger.

  Moderna-vaksinen anbefales primært til personer over 30 år, da det er sannsynlig at den gir en liten økt risiko for betennelse i hjerteposen eller hjertemuskelen for yngre personer. Personer under 30 år tilbys derfor Pfizer-vaksinen.

  Det er kjent at Moderna-vaksinen gir noe økt risiko for vanlige bivirkninger (influensasymptomer mm) enn Pfizer-vaksinen. Årsaken til dette er at Moderna inneholder tre ganger så mye virkestoffer som Pfizer. Av den grunn tyder også resultater på at vaksinen gir noe bedre beskyttelse mot koronaviruset. For oppfriskingsdosen (dose 3) brukes imidlertid bare halv dose av Moderna, noe som reduserer risikoen for bivirkninger betraktelig.

  Nuvaxovid (Novavax)

  Nuvaxoid-vaksinen ble 20.12.21 godkjent av EMA for bruk i Europa for personer fra og med 18 år. Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna. Dette er en vaksine som gis med 2 doser med 3 ukers mellomrom, på samme måte som Pfizer. Vaksinen har vist seg å gi god beskyttelse mot koronasykdom.

  Vaksinen kan være aktuell til personer som av medisinske årsaker er frarådet vaksinering med mRNA-vaksine, for eksempel på grunn av alvorlig allergisk reaksjon eller uheldige bivirkninger. Den kan også være aktuell for personer som av andre grunner ikke ønsker en mRNA-vaksine.

  Det er begrenset erfaring med bruk av Nuvaxovid blant gravide. Bruk av vaksinen under graviditet bør bare overveies hvis behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen, og der mRNA-vaksine ikke er et alternativ.

  Ettersom det foreløpig ikke foreligger data på bruk av Nuvaxovid blant personer med alvorlig svekket immunforsvar bør bruk til denne pasientgruppen være etter individuell vurdering av sykehusspesialist.

  Kommunen trenger en oversikt over hvor mange innbyggere som ønsker Novavax-vaksinen før bestillingsfristen i uke 8. Vi vil tidligst motta vaksinene i uke 10.

  Hvis du ønsker vaksinen fra Novavax ber vi om at du SENEST 21. FEBRUAR gir oss beskjed via korona@ototen.no eller telefon 469 28 214.

  Vi tar kontakt med de som har meldt sin interesse for videre avtale om vaksinering, antagelig tidlig i mars.

  Janssen - IKKE LENGER TILGJENGELIG 

  Regjeringen besluttet sommeren 2021 at Janssen-vaksinen skulle tilbys innbyggere som ønsket det, etter nærmere definerte kriterier, gjennom enkelte fastleger og privatpraktiserende leger, og ikke gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Fra januar 2022 er Janssen-vaksinen ikke lenger tilgjengelig i Norge.

  Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen anbefaler ikke at man tar Janssen-vaksinen. Årsaken er at de vurderer at risikoen for bivirkninger er større enn fordelene. Dette skyldes at Janssen-vaksinen er bygget på samme teknologi som AstraZeneca, og at det er meldt om tilfeller av blodpropp også i sammenheng med bruk av Janssen.

   

  AstraZeneca - BLIR IKKE BRUKT I NORGE

  Denne vaksinen ble tatt i bruk i februar, og gis i 2 doser med anbefalt intervall 7-12 uker. Den var i Norge bare godkjent for personer under 65 år. Den er kun gitt til prioritert helsepersonell. 12. mai 2021 besluttet regjeringen at AstraZeneca-vaksinen ikke lenger vil bli tilbudt i Norge. 

   

  Bivirkninger av koronavaksinen

  Alle vaksiner kan gi bivirkninger. De fleste bivirkningene er milde, kortvarige og oppstår én til tre dager etter vaksinasjon. Vanlige bivirkninger for koronavaksinen er:

  • smerte på stikkstedet (omtrent 8 av 10 personer får dette)
  • hodepine (omtrent halvparten får dette)
  • tretthet/utmattelse
  • muskelsmerter
  • leddsmerter
  • frysninger
  • feber
  • oppkast/diare

  For Pfizer og Moderna er det vanlig å få flere bivirkninger etter dose 2 enn etter dose 1. Det er også flere yngre enn eldre som får bivirkninger.

  Hvis du får bivirkninger eller plager som ikke står på lista over, eller du får slike bivirkninger som varer mer enn 2-3 dager er det viktig at du tar kontakt med lege. Legen kan melde inn bivirkninger og gi deg medisinskfaglig oppfølging knyttet til dine symptomer.

  Du har også mulighet til selv å melde inn bivirkninger til Statens legemiddelverk. Det er ikke nødvendig å melde inn vanlige bivirkninger som varer noen få dager.

  Mer informasjon

   

  Hvor godt virker vaksinen?

  Vaksinen beskytter mot koronasykdommen covid-19. Det er imidlertid viktig å huske at vaksinen ikke gir effekt med en gang du har fått den.

  Du vil oppnå en viss beskyttelse ca 2 uker etter første dose. De fleste får full beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. 

  De som har fått vaksine bør fortsatt følge vanlige regler for smittevern. Vær obs på at dette kan endre seg over tid både lokalt og nasjonalt, ut fra smittesituasjonen.

  Er koronavaksinen trygg?

  Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

  Her kan du se en video om hvordan vaksinere godkjennes.

   

  Jeg er gravid. Kan jeg ta vaksinen? Hva med når jeg ammer?

  Fra august 2021 anbefaler Folkehelseinstituttet at gravide i 2. og 3. trimester får vaksinen på linje med andre innbyggere.

  For gravide i 1. trimester kan vaksinering være aktuelt for personer med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Dette vurderes i samråd med lege.

  Kvinner som ammer kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Det blir ikke anbefalt  å avbryte ammingen etter vaksinering. 

  Jeg har hatt covid-19. Trenger jeg å vaksineres likevel?

  Det er ennå ikke klart hvor godt beskyttet en som har vært syk med covid-19 er mot å bli syk igjen. Det er heller ikke klart hvor lenge beskyttelsen varer.

  Anbefalingen er derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 vaksinerer seg med 1 dose – så lenge man er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen på tidspunktet for vaksinasjon.

  Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder, og innen 6 måneder, etter at man er symptomfri. Det kan ikke gå mindre enn 3 uker.

  Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal få?

  De nasjonale retningslinjene er at du ikke selv kan bestemme hvilken vaksine du vil ha. Erfaringen med vaksinene som tilbys nå (Pfizer/Moderna) er at de gir like god beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom, og at det ikke har noen betydning om man er kryssvaksinert (får én dose av hver type). Det gir ingen økte bieffekter å få to typer vaksine. 

  Når det blir din tur, vil du bli tilbudt den typen koronavaksine som er tilgjengelig og godkjent for din alder og/eller tilstand. Takker du nei til dosen du blir tilbudt, kan du måtte vente en stund før du får et nytt tilbud.       

 

Hvorfor bør du vaksinere deg?

Korona er en smittsom og potensielt svært alvorlig sykdom. Østre Toten kommune anbefaler at så mange som mulig tar vaksinen. Ved å vaksinere deg, unngår du å bli alvorlig syk, og du unngår å smitte andre hvis du selv blir smittet.

Du kan smitte andre selv om du er vaksinert. Det er derfor viktig at du fortsetter å følge smittevernreglene etter vaksinering, innenfor de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Det er frivillig å ta vaksinen. Vaksinen er godkjent av europeiske og norske myndigheter, og er trygg å ta. Har du medisinske spørsmål knyttet til vaksineringen, må du kontakte fastlegen.

Hvor og hvordan foregår vaksineringen?
 • Vaksineringen foregår i Silogata 24 i Lena sentrum (de gamle lokalene til Posten, ved Lena torg)
 • Du må selv skaffe skyss til/fra vaksinelokalet. Reiseutgifter dekkes ikke.
 • Det vil være skiltet til parkering nær lokalene. Vi anbefaler at de som har god fysisk helse parkerer litt lengre unna lokalene, for å sikre god flyt i trafikken.
   
 • Møt opp til avtalt tid. Ikke kom mer enn 5 minutter før din time.
 • Gi beskjed snarest mulig hvis du er forhindret, så ikke vaksinen går til spille:
  Avbestill timen via lenken som ligger i SMSen du fikk som bekreftelse på din timebestilling.
   
 • Du må være frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon når du skal vaksineres.
 • Alle skal ha munnbind. Smittevernregler må følges. Overhold 2 meters avstand.
 • Vent på anvist sted i 20 minutter etter at vaksinen er satt.
 • Dose 2 må tas etter et visst antall uker, for å få full effekt av vaksinen. 

Vaksinen og vaksineringen er gratis. Det er bare kommunen som setter vaksiner. Hvis du blir kontaktet av noen som tilbyr deg vaksine mot forhåndsbetaling, er dette et forsøk på svindel.

 

Karin Frydenberg
smittevernoverlege