Østre Toten kommune

Vaksinering mot covid-19 i Østre Toten

 • På grunn av liten plass ber vi om at du ikke kommer før din oppsatte time
 • Det må gå minst 7 dager mellom to ulike vaksiner (for eksempel korona- og influensavaksiner), hvis de ikke settes samtidig
   

Barn under 12 år kan bare møte til vaksinering etter nærmere avtale.

Tilrettelegging eller vaksinering i bilen

Trenger du tilrettelegging - for eksempel vaksinering på eget rom eller liggende på en benk, så ordner vi det! Du kan ha med noen til å følge deg hvis du vil.

Det er begrenset tilgjengelighet til vaksinelokalet for personer som har problemer med trapper (tre trappetrinn inn). Vi kan vaksinere i bilen etter avtale. Du må da ha med deg en ledsager som kan bistå med observasjon av deg etter vaksinering.

Hvem kan få, og hvem bør ta vaksinen?

Disse gruppene anbefales å ta en ny oppfriskingsdose høsten 2023:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Aldersgruppen 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
 • Gravide
 • Det er også et tilbud, men ikke en anbefaling, til andre personer om oppfriskningsdose på grunn av reise, studieopphold, familiære årsaker eller andre forhold.

Det er ingen anbefaling om oppfriskningsdose for helsepersonell.

For uvaksinerte i følgende grupper anbefales fortsatt grunnvaksinasjon hvis denne ikke er fullført (dette gjelder også hvis du har hatt korona): 

 • 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Barn og ungdom fra 5 til 17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Barn mellom 6 måneder og 4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
 • Gravide

Se mer informasjon lenger ned på siden om hvilke helsetilstander/sykdommer som gjør at du inngår i en risikogruppe, og hva som regnes som alvorlige grunnsykdommer.

 • Alle fra 5 år og oppover har fortsatt tilbud om å bli grunnvaksinert.

Har du spørsmål?

Send e-post til korona@ototen.no eller ring 469 28 214 mandag, onsdag og fredag kl 13-15.

Information in other languages

Mer informasjon om vaksinering

Kvier du deg for å ta vaksinen? Snakk med Hanne!

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer som gjør at dette er vanskelig for deg?

 • Er du usikker på om du vil ta vaksinen?
 • Er du redd for sprøyter?
 • Er det vanskelig for deg å få vaksinen i et rom med mange andre mennesker?
 • Trenger du å ha noen til å følge deg til vaksinesenteret?
 • Trenger du annen tilrettelegging?

Vi vil gjerne at alle innbyggere i Østre Toten skal få mulighet til å ta vaksinen, men vi vet det av forskjellige grunner er vanskelig for noen.  Derfor har vi nå et nytt tilbud for deg som trenger det, for å gjøre deg trygg og for at det skal bli lettere for deg å ta vaksinen.

Du vil få personlig oppfølging av vår vaksinatør Hanne Bratli Elseth, som har lang erfaring blant annet som helsesykepleier.  Du kan prate med henne om hva som er vanskelig for deg og hva slags tilrettelegging du trenger, enten på telefon eller ved at dere møtes der du bor. Hvis det er nødvendig, kan hun også sette vaksinen hjemme hos deg stedet for på vaksinesenteret.

Tilbudet gjelder både voksne og barn.

Hvis du ønsker å snakke med Hanne for å få hjelp til å kunne ta vaksinen, kan du ringe oss på telefon 469 28 214 (mandag, onsdag og fredag kl 13-15). Hvis du kjenner andre som trenger hjelp, er det fint om du forteller dem om denne muligheten.

 

Hvis du trenger litt ekstra hjelp til å få tatt koronavaksinen, kan du snakke med Hanne.

   

 

Vaksinering av 12- til 15-åringer

Folkehelseinstituttet vurderer at én dose koronavaksine gir god nok beskyttelse for barn og unge mellom 12 og 15 år, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker hvis foresatte ønsker dette.

Fra september 2022 anbefales 12- til 17-åringer med alvorlig grunnsykdom å ta en oppfriskingsdose (dose 3). Denne vaksinen kan tas tidligst 3 måneder etter forrige vaksinedose. Se eget punkt lenger ned på siden for hvilke sykdommer dette omfatter.

Det er krav om samtykke fra de foresatte som har foreldreansvar: Last ned skjema her!

12- til 15-åringer kan bestille time eller komme på drop-in på ordinære vaksinedager, siden de får den vanlige Pfizervaksinen. Barnet må ha FYLT 12 år for å møte på vanlige vaksinedager.

Mer informasjon

Vaksinering av 16- og 17-åringer

16- og 17-åringer anbefales å ta to doser med koronavaksinen. Alle som bor eller går på skole i Østre Toten kan få vaksinen her. 

Unge som har FYLT 18 år kan få en oppfriskingsdose når det har gått 20 uker siden dose 2. 

12-til 17-åringer med alvorlig grunnsykdom anbefales å ta en oppfriskingsdose. Denne vaksinen kan tas tidligst 3 måneder etter forrige vaksinedose. Se eget punkt lenger ned på siden for hvilke sykdommer dette omfatter.

Samtykke (for ungdom som ikke har fylt 16 år)

NB! De som enda IKKE er fylt 16 år, må ha med samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar. Årsaken er at bare personer som har fylt 16 år er helserettslig myndige og kan bestemme selv om de vil ta vaksinen. Ved delt foreldreansvar må begge de foresatte samtykke. Dette gjelder også hvis foreldrene bor sammen.

Hvis den ene foresatte bor langt unna, kan for eksempel bilde av signert skjema brukes som dokumentasjon. Hvis det ble signert et samtykkeskjema i forbindelse med vaksinasjon med dose 1, må det likevel signeres et nytt skjema hvis barnet skal ha dose 2.

Barn og unge under 16 år skal følges til vaksineringen av en voksen omsorgsperson. Hvis denne personen ikke er en av de foresatte, må man ha med dokumentasjon på en av de foresattes fulle personnummer (for eksempel kopi av pass/førerkort til den foresatte). Dette kommer i tillegg til samtykkeskjemaet. Hvis samtykke og nødvendig dokumentasjon mangler kan ikke barnet få vaksinen.

8-12 ukers intervall

16- og 17-åringene er anbefalt et intervall mellom dose 1 og 2 på 8 til 12 uker.  Lengst mulig intervall mellom dose 1 og dose 2 reduserer imidlertid risikoen for bivirkninger og øker effekten av vaksinen. Spesielt gjelder dette risikoen for hjertehinnebetennelse og hjerteposebetennelse.

Ungdom vaksineres bare med BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

Mer informasjon

Vaksinering av 5- til 11-åringer

Barn i alderen 5 til 11 år har tilbud om å få koronavaksinen. Tilbudet gjelder barn født i årene 2011 (som ikke har fylt 12 år), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 samt de født i 2018 som har fylt 5 år. Det gjøres ikke unntak for denne nedre aldersgrensen.

Det er krav om samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar.

Tilbudet er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

Denne aldersgruppen kan ikke komme til vaksinering på ordinære vaksinedager, siden de skal ha en egen barnedose som kommer i 10-dose-glass. Kontakt oss for nærmere avtale.

Mer informasjon

 

Vaksinering av 5- til 15-åringer med alvorlig grunnsykdom

Barn i alderen 5 til 15 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at barn i denne gruppen blir vaksinert mot korona.

For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall). Vaksinering med intervall mindre enn 8 uker vil kun gis etter vurdering fra lege.

Gjennomgått korona kan erstatte én vaksinedose.

Fra september 2022 anbefales 12- til 17-åringer med alvorlig grunnsykdom å ta en oppfriskingsdose. Denne vaksinen kan tas tidligst 3 måneder etter forrige vaksinedose.

Hvilke barn gjelder dette?

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-15 år som gjør at det anbefales at barnet blir vaksinert mot korona:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Mer informasjon

Vaksinering av barn 6 måneder til 4 år (født 2019-2023) med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder til 4 år vil ha behov for vaksine mot covid-19, men at det likevel kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Det innebærer at det ikke er en anbefaling på gruppenivå til barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, men at det kan gjøres individuelle vurderinger.

Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty 3 mikrogram/dose (Pfizer/BioNTech), i tråd med det som er godkjent av det europeiske legemiddelkontoret (EMA). 

Vaksinering av gravide

Gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Gravide i 2. og 3. trimester er også anbefalt å ta oppfriskingsdose. For gravide i 1. trimester kan 2. oppfriskingsdose være aktuelt for personer med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Dette vurderes i samråd med lege. Ta med dokumentasjon til vaksinesenteret på når du har termin - for eksempel helsekort for gravide.

Gravide har litt høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, og at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Dette kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke.

Studier tyder på at gravide ikke får flere eller andre bivirkninger av vaksinene enn andre friske voksne på samme alder. De ser også ut til å ha samme effekt av vaksinen som andre voksne. Erfaring fra vaksinasjon av gravide viser at kvinner som tok koronavaksine i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet, både når det gjelder svangerskapsforgiftning, veksthemming hos fosteret, spontanabort, dødfødsel og mødredødsfall. Det er snarere mer som tyder på at den gravide og fosteret har nytte av vaksinasjon

Kvinner som ammer kan ta vaksinen på lik linje med andre. Det blir ikke anbefalt  å avbryte ammingen etter vaksinering. 

Vaksinen har heller ingen effekt på fertilitetsbehandling (IVF o.l.).

Koronasertifikat

EU la ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023, og koronasertifikatet vil ikke være tilgjengelig etter det. For utskrift av vaksiner logg deg inn på Helsenorge, og gå til punktet Vaksiner.

Hvis opplysningene om koronavaksinene ikke stemmer stemmer, gi oss beskjed på e-post korona@ototen.no eller koronatelefonen 469 28 214

Informasjon om vaksinene som brukes

Vi bruker bare de typene vaksiner som til enhver tid er godkjent for bruk i Norge. 

 • Hvorfor man vaksinerer, hvordan vaksinene virker, hvordan vaksinering foregår mm
 • Informasjonsfilm om hvordan vaksiner godkjennes
 • Godkjenningsprosessen for koronavaksiner (Legemiddelverket)
 • Koronavaksine på 1-2-3 (film)
   
  Oppdaterte versjoner av Pfizer-vaksinen

  I midten av september 2023 kom det en oppdatert versjon av koronavaksinen. Denne inneholder antistoffer mot de nyeste variantene av viruset.

  En oppfriskingsdose med disse vaksinene gir sannsynligvis bedre beskyttelse mot å bli smittet av de nye variantene og minst like god beskyttelse mot det opprinnelige koronaviruset. Beskyttelse mot alvorlig sykdom antas å være like god for både opprinnelig og oppdatert variant av vaksinene.

  Personer som nylig har fått oppfriskingsdose, trenger ikke ny dose med oppdatert vaksine.

   

  Informasjon om de forskjellige vaksinene

  Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

  Pfizer-vaksinen gis i 2 doser. som grunnvaksinering. Hvis man får Pfizer både som dose 1 og 2, er minste vaksineintervall 3 uker. I kombinasjon med Moderna er minste vaksineintervall 4 uker.

  Alle under 30 år anbefales å ta Pfizer-vaksinen.

  Fra midten av september 2022 kommer en oppdatert Comirnaty-vaksine. Denne inneholder antistoffer mot Omikron-varianten av koronaviruset, i tillegg til antistoffer mot det opprinnelige Wuhan-viruset. Den oppdaterte vaksinen vil bli brukt til oppfriskingsdoser, men ikke i grunnvaksineringen (dose 1 og 2).

  Spikevax (Moderna) - IKKE LENGER TILGJENGELIG

  Moderna-vaksinen blir tatt i bruk i Østre Toten fra uke 35/2021. Vaksinen gis i to doser med minst 4 ukers mellomrom. Den er laget med samme teknologi som Pfizer-vaksinen, og disse kan gis om hverandre med samme vaksineeffekt og uten endring i bivirkninger.

  Moderna-vaksinen anbefales primært til personer over 30 år, da det er sannsynlig at den gir en liten økt risiko for betennelse i hjerteposen eller hjertemuskelen for yngre personer. Personer under 30 år tilbys derfor Pfizer-vaksinen.

  Det er kjent at Moderna-vaksinen gir noe økt risiko for vanlige bivirkninger (influensasymptomer mm) enn Pfizer-vaksinen. Årsaken til dette er at Moderna inneholder tre ganger så mye virkestoffer som Pfizer. Av den grunn tyder også resultater på at vaksinen gir noe bedre beskyttelse mot koronaviruset. For oppfriskingsdosen (dose 3) brukes imidlertid bare halv dose av Moderna, noe som reduserer risikoen for bivirkninger betraktelig.

  I løpet av høsten 2022 kommer en oppdatert Moderna-vaksine. Denne inneholder antistoffer mot Omikron-varianten av koronaviruset, i tillegg til antistoffer mot det opprinnelige Wuhan-viruset. Den oppdaterte vaksinen vil bli brukt til oppfriskingsdoser, men ikke i grunnvaksineringen (dose 1 og 2).

  Nuvaxovid (Novavax) - IKKE LENGER TILGJENGELIG 

  Nuvaxoid-vaksinen ble 20.12.21 godkjent av EMA for bruk i Europa for personer fra og med 18 år. Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna. Dette er en vaksine som gis med 2 doser med 3 ukers mellomrom, på samme måte som Pfizer. Vaksinen har vist seg å gi god beskyttelse mot koronasykdom.

  Vaksinen kan være aktuell til personer som av medisinske årsaker er frarådet vaksinering med mRNA-vaksine, for eksempel på grunn av alvorlig allergisk reaksjon eller uheldige bivirkninger. Den kan også være aktuell for personer som av andre grunner ikke ønsker en mRNA-vaksine.

  Det er begrenset erfaring med bruk av Nuvaxovid blant gravide. Bruk av vaksinen under graviditet bør bare overveies hvis behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen, og der mRNA-vaksine ikke er et alternativ.

  Ettersom det foreløpig ikke foreligger data på bruk av Nuvaxovid blant personer med alvorlig svekket immunforsvar bør bruk til denne pasientgruppen være etter individuell vurdering av sykehusspesialist.

  Novavax tilbys bare på utvalgte vaksinedager. Hvis du ønsker vaksinen fra Novavax må du derfor ta kontakt med oss via korona@ototen.no eller telefon 469 28 214.

  Janssen - IKKE LENGER TILGJENGELIG 

  Regjeringen besluttet sommeren 2021 at Janssen-vaksinen skulle tilbys innbyggere som ønsket det, etter nærmere definerte kriterier, gjennom enkelte fastleger og privatpraktiserende leger, og ikke gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Fra januar 2022 er Janssen-vaksinen ikke lenger tilgjengelig i Norge.

  Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen anbefaler ikke at man tar Janssen-vaksinen. Årsaken er at de vurderer at risikoen for bivirkninger er større enn fordelene. Dette skyldes at Janssen-vaksinen er bygget på samme teknologi som AstraZeneca, og at det er meldt om tilfeller av blodpropp også i sammenheng med bruk av Janssen.

  AstraZeneca - BLIR IKKE BRUKT I NORGE

  Denne vaksinen ble tatt i bruk i februar, og gis i 2 doser med anbefalt intervall 7-12 uker. Den var i Norge bare godkjent for personer under 65 år. Den er kun gitt til prioritert helsepersonell. 12. mai 2021 besluttet regjeringen at AstraZeneca-vaksinen ikke lenger vil bli tilbudt i Norge. 

  Bivirkninger av koronavaksinen

  Alle vaksiner kan gi bivirkninger. De fleste bivirkningene er milde, kortvarige og oppstår én til tre dager etter vaksinasjon. Vanlige bivirkninger for koronavaksinen er:

  • smerte på stikkstedet (omtrent 8 av 10 personer får dette)
  • hodepine (omtrent halvparten får dette)
  • tretthet/utmattelse
  • muskelsmerter
  • leddsmerter
  • frysninger
  • feber
  • oppkast/diare

  For Pfizer og Moderna er det vanlig å få flere bivirkninger etter dose 2 enn etter dose 1. Det er også flere yngre enn eldre som får bivirkninger.

  Hvis du får bivirkninger eller plager som ikke står på lista over, eller du får slike bivirkninger som varer mer enn 2-3 dager er det viktig at du tar kontakt med lege. Legen kan melde inn bivirkninger og gi deg medisinskfaglig oppfølging knyttet til dine symptomer.

  Du har også mulighet til selv å melde inn bivirkninger til Statens legemiddelverk. Det er ikke nødvendig å melde inn vanlige bivirkninger som varer noen få dager.

  Mer informasjon

   

  Hvor godt virker vaksinen?

  Vaksinen beskytter mot koronasykdommen covid-19. Det er imidlertid viktig å huske at vaksinen ikke gir effekt med en gang du har fått den.

  Du vil oppnå en viss beskyttelse ca 2 uker etter første dose. De fleste får full beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. 

  De som har fått vaksine bør fortsatt følge vanlige regler for smittevern. Vær obs på at dette kan endre seg over tid både lokalt og nasjonalt, ut fra smittesituasjonen.

  Er koronavaksinen trygg?

  Vaksinen er grundig testet og godkjent for bruk av det europeiske legemiddelverket.

  Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

  Her kan du se en video om hvordan vaksinere godkjennes.

   

  Jeg er gravid. Kan jeg ta vaksinen? Hva med når jeg ammer?

  Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tar koronavaksinen, siden gravide har noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, og at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Det kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke. Det medfører ingen risiko for fosteret at man tar vaksinen.

  Gravide i 2. og 3. trimester er anbefalt å ta 2. oppfriskingsdose. For gravide i 1. trimester kan 2. oppfriskingsdose være aktuelt for personer med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Dette vurderes i samråd med lege. Ta med dokumentasjon til vaksinesenteret på når du har termin - for eksempel helsekort for gravide - for å få 2. oppfriskingsdose.

  Kvinner som ammer kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Det blir ikke anbefalt  å avbryte ammingen etter vaksinering. 

  Vaksinen har heller ingen effekt på fertilitetsbehandling (IVF o.l.).

  Råd og informasjon om korona og koronavaksine for gravide og ammende.

  Jeg har hatt covid-19. Trenger jeg å vaksineres likevel?

  Gjennomgått covid-19 gir en viss beskyttelse mot sykdommen, men det anbefales nå at man uansett tar grunnvaksineringen med to doser.

  For personer i risikogrupper anbefales det at man tar oppfriskingsdose uavhengig av om man nylig har gjennomgått sykdom. Det skal gå minst 3 uker fra man har blitt frisk til det gis en vaksinedose. Det anbefales imidlertid at det går mellom 3 og 4 måneder fra man har blitt frisk til man tar oppfriskingsdosen, siden man da får bedre effekt av vaksinen.

  Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal få?

  Du kan ikke selv kan bestemme hvilken vaksine du vil ha. Erfaringen med vaksinene som tilbys nå (Pfizer/Moderna) er at de gir like god beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom, og at det ikke har noen betydning om man er kryssvaksinert (får én dose av hver type). Det gir ingen økte bieffekter å få to typer vaksine. 

  Hvis vi har begge vaksinetypene tilgjengelig, kan du få det du ønsker. Dette avhenger imidlertid av den tilgangen kommunen har på vaksiner.       

 

Hvorfor bør du vaksinere deg?

Korona er en smittsom og potensielt svært alvorlig sykdom. Østre Toten kommune anbefaler at så mange som mulig tar vaksinen. Ved å vaksinere deg, unngår du å bli alvorlig syk, og du unngår å smitte andre hvis du selv blir smittet.

Du kan smitte andre selv om du er vaksinert. Det er derfor viktig at du fortsetter å følge smittevernreglene etter vaksinering, innenfor de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Det er frivillig å ta vaksinen. Vaksinen er godkjent av europeiske og norske myndigheter, og er trygg å ta. Har du medisinske spørsmål knyttet til vaksineringen, må du kontakte fastlegen.

Hvor og hvordan foregår vaksineringen?
 • Vaksineringen foregår i Vågevegen 44 ved LePro
 • Veibeskrivelse: Fra Slettavegen kjører man inn Vågevegen mot LePro. Til høyre er det en stor låve, ta til høyre før denne. Vaksinering er i det hvite huset (gamle Sandberg), i 1. etg. Det er også informasjon og kart på kommunens hjemmesider.

 • Det er begrenset tilgjengelighet for personer som har problemer med trapper (tre trappetrinn inn). Vi kan vaksinere i bilen etter avtale.

 • Du må selv skaffe skyss til/fra vaksinelokalet. Reiseutgifter dekkes ikke.

 • Du må være frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon når du skal vaksineres.
   
 • Bruk av munnbind: Du kan bli pålagt å bruke munnbind i perioder med mye smitte. Følg de anvisningene du får ved inngangen.
   
 • Vent på anvist sted i 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Vaksinen og vaksineringen er gratis.