Østre Toten kommune

Snarveier

Vaksinering mot covid-19 i Østre Toten

Kommende vaksinedager

 • Vi vaksinerer alle torsdager i juni kl 08.30-11, 12-15 og 16-17.30,
  unntatt 1. juni da vi stenger kl 15.30.
 • NB! 29. juni blir det KUN timebestilling.
  Alle andre torsdager er det både drop-in og timebestilling.
 • Timebestilling: klikk her for å bestille digitalt eller ring 469 28 214 
 • Husk å notere ned timeavtalen din!

Vi bruker nå oppdaterte vaksiner til oppfriskingsdoser. Disse kan gi bedre beskyttelse mot de nyeste koronavariantene. Les mer lenger ned på siden.

Hvem kan få, og hvem bør ta vaksinen?

 • Mars 2023: Alle som er 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere anbefales å ta 3 oppfriskingsdoser. 
  Ny oppfriskingsdose bør tas i løpet av april.
 • Barn 6 måneder til 4 år med alvorlig grunnsykdom har tilbud om grunnvaksinering
 • Barn 5 til 15 år har tilbud om 2 doser (grunnvaksinering)
 • Alle over 16 år anbefales å vaksinere seg med 2 doser (grunnvaksinering)
 • Alle over 18 år har tilbud om å ta 2 oppfriskingsdoser 
 • Ansatte i helsevesenet og alle over 45 år anbefales å ta 1 oppfriskingsdose 
 • Gravide i 2. og 3. trimester anbefales å ta 2 oppfriskingsdoser 
 • Alle mellom 65 og 75 år, alle mellom 18 og 64 år med underliggende risiko for å bli syke, og ungdom mellom 12 og 17 år med alvorlig grunnsykdom anbefales å ta 2 oppfriskingsdoser 
  Se mer informasjon lenger ned på siden over hvilke sykdommer/helsetilstander dette gjelder, og hvilke krav som gjelder for å dokumenter at du tilhører en risikogruppe.

Trenger du tilrettelegging - for eksempel vaksinering på eget rom, liggende på en benk, i bilen, eller med følge - så ordner vi det! Ta kontakt for å fortelle oss hva du trenger.

Vaksineringen foregår i Silogata 24 på Lena. Barn under 12 år kan bare møte til vaksinering etter nærmere avtale.

Har du spørsmål?

Send e-post til korona@ototen.no eller ring 469 28 214 alle hverdager kl 08.30-11 og 12-14.30.

Oppfriskingsdose 3 (dose 5) anbefalt til alle som er 75 år eller eldre samt sykehjemsbeboere

Helsemyndighetene anbefaler nå at personer i aldersgruppen 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere tar en ny oppfriskingsdose av covid 19-vaksinen. Dette bør skje i løpet av april 2023.

En ny dose er særlig aktuell for de som ikke har hatt korona, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Bakgrunnen for anbefalingen er at det er sannsynlig at det vil komme en ny smittebølge i løpet av de nærmeste månedene, og at de fleste i gruppen som anbefales ny dose ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Disse personene er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten av vaksinen avtar noe over tid.                          

Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige vaksinedose. Minste intervall siden forrige vaksinedose er 3 måneder.

Kvier du deg for å ta vaksinen? Snakk med Hanne!

Ønsker du å vaksinere deg mot korona, men har utfordringer som gjør at dette er vanskelig for deg?

 • Er du usikker på om du vil ta vaksinen?
 • Er du redd for sprøyter?
 • Er det vanskelig for deg å bruke munnbind, eller å få vaksinen i et rom med mange andre mennesker?
 • Trenger du å ha noen til å følge deg til vaksinesenteret?
 • Trenger du annen tilrettelegging?

Vi vil gjerne at alle innbyggere i Østre Toten skal få mulighet til å ta vaksinen, men vi vet det av forskjellige grunner er vanskelig for noen.  Derfor har vi nå et nytt tilbud for deg som trenger det, for å gjøre deg trygg og for at det skal bli lettere for deg å ta vaksinen.

Du vil få personlig oppfølging av vår vaksinatør Hanne Bratli Elseth, som har lang erfaring blant annet som helsesykepleier.  Du kan prate med henne om hva som er vanskelig for deg og hva slags tilrettelegging du trenger, enten på telefon eller ved at dere møtes der du bor. Hvis det er nødvendig, kan hun også sette vaksinen hjemme hos deg stedet for på vaksinesenteret.

Tilbudet gjelder både voksne og barn.

Hvis du ønsker å snakke med Hanne for å få hjelp til å kunne ta vaksinen, kan du ringe oss på telefon 469 28 214 (mandag til fredag 08.30-15.30). Hvis du kjenner andre som trenger hjelp, er det fint om du forteller dem om denne muligheten.

Hvis du trenger litt ekstra hjelp til å få tatt koronavaksinen, kan du snakke med Hanne.   

Oppfriskingsdose 2 (dose 4) anbefalt til alle over 65 år, og alle mellom 18 og 64 med risiko for alvorlig sykdomsforløp

Alle som er 65 år eller eldre anbefales å ta 2. oppfriskingsdose (dose 4) av koronavaksinen. Årsaken er at de har økt risiko for alvorlig forløp ved smitte med koronavirus. 

Anbefalingen om en ekstra oppfriskingsdose gjelder også personer mellom 18 og 64 år med følgende sykdommer/helsetilstander:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt 
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner. 

De som har slike sykdommer/helsetilstander må dokumentere dette. Se mer om krav til dokumentasjon under.

Det bør gå minst 4 måneder mellom dose 3 og dose 4. 

Dose 4 anbefales også for de som har hatt korona etter at de fikk dose 3. Det bør gå minst 3 uker fra du ble frisk av korona til du tar oppfriskningsdosen, men anbefalingen er at det går mellom 3 og 4 måneder.

Nødvendig dokumentasjon for å få vaksinen

Hvis du tidligere har fått dokumentasjon fra spesialist eller fastlege på at du har en sykdom eller tilstand som er nevnt over, kan du bruke denne dokumentasjonen om igjen. Dokumentasjonen kan være brev fra spesialist/fastlege, epikrise (journalopplysninger fra legen), resept/medisinforpakning med ditt navn på, eller annet som viser at du tilhører en av risikogruppene. Hvis du ikke har dette fra før må du skaffe slik dokumentasjon før du kan få vaksinen.

Hvis du er gravid, tar du med dokumentasjon på dette (hvis det ikke er helt innlysende). 

Ta med dokumentasjonen når du møter til vaksinering.

Oppfriskingsdoser (dose 3 og dose 4) til innbyggere 18 år til 64 år uten underliggende sykdommer

Alle innbyggere som har fylt 18 år kan få to oppfriskingsdoser (for de fleste vil dette være dose 3 og dose 4).

Det skal gå minst 4 måneder mellom dose 2 og dose 3, og tilsvarende lenge til dose 4.

1. oppfriskingsdose (dette blir dose 3 for de fleste)

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende grupper tar 1. oppfriskingsdose (dose 3)

 • Alle som er 45 år eller eldre
 • Alle i alderen 18 til 44 år som tilhører risikogrupper, det vil si de som har underliggende sykdommer som øker risikoen for alvorlig sykdom hvis de får covid-19. Dette er de samme som tilhørte de definerte risikogruppene ved vaksinering av dose 1 og 2. Se FHIs oversikt over risikogruppene. 
 • Alle i alderen 18 til 44 år som er gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester som har underliggende sykdommer bør også vurdere å ta dose 3, etter konsultasjon med sin fastlege.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Friske personer i aldersgruppen 18 til 44 år får også tilbud om dose 3.

2. oppfriskingsdose (dette blir dose 4 for de fleste)

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende grupper tar 2. oppfriskingsdose (dose 4)

 • Alle som er 65 år og eldre
 • Alle i alderen 18 til 64 år som tilhører risikogrupper, det vil si de som har underliggende sykdommer som øker risikoen for alvorlig sykdom hvis de får covid-19. Dette er de samme som tilhørte de definerte risikogruppene ved vaksinering av dose 1 og 2. Se FHIs oversikt over risikogruppene

For andre personer mellom 18 og 64 år er det ikke en generell anbefaling fra helsemyndigheten å ta 2. oppfriskingsdose. De fleste av disse er godt beskyttet gjennom tidligere vaksiner. Mange har i tillegg nylig hatt korona. Nytten av vaksinen vil derfor være begrenset for flertallet i denne gruppen. Det kan imidlertid være gode grunner til at noen av disse ønsker ny oppfriskingsdose, for eksempel reiser, mindre fare for plagsomme symptomer hvis man blir smittet, eller generell uro for sykdommen. Den enkelte må selv vurdere nytten av vaksinen opp mot risikoen for milde eller mer alvorlige bivirkninger, som kan oppstå ved alle vaksiner.

Bivirkninger etter oppfriskingsdoser

Både Pfizer og Moderna brukes til oppfriskingsdoser. Alle under 30 år får tilbud om Pfizer. For Moderna gis bare halv dose til oppfriskingsdose i forhold til det som ble brukt til dose 1 og 2.

Det ser ut til at det er færre som får vanlige bivirkninger (influensasymptomer o.l.) etter oppfriskingsdosen enn det var etter dose 1 og 2. Årsaken til dette er antagelig at sjansen for å få bivirkninger reduseres når tiden mellom vaksinedosene økes. Halv dose med Moderna reduserer også sjansen for bivirkninger av denne vaksinen.

Mer informasjon

Dose 3 og oppfriskingsdoser (dose 4 og 5) til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Dose 3 som en del av grunnvaksineringen

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) anbefales å ta en 3. dose med covid-19-vaksine. Denne dosen kan gis 4 uker etter dose 2, og regnes som en del av grunnvaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder uansett hvor gammel du er - også for barn ned til 5 år.

Oppfriskingsdoser (dose 4 og dose 5)

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar anbefales også ta en oppfriskingsdose (dose 4) minst 3 måneder etter dose 3.

Denne gruppen har også tilbud om å ta andre oppfriskingsdose (dose 5) minst 3 måneder etter dose 4. Dette er ikke en generell anbefaling, og behovet for dette vil avhenge av en rekke faktorer. Det åpnes derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI i samarbeid med de kliniske fagmiljøene i Norge). Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. Ved ønske om en 5. vaksinedose må det medbringes dokumentasjon i form av et brev til vaksinestasjonen, hvis ikke du kan få denne vaksinen på sykehuset. 

Hvem gjelder dette?

Tilbudet gjelder personer med nærmere definerte tilstander, og personer gjennomgår eller nylig har gjennomgått immundempende behandling. De som tilhørere denne gruppen vil få informasjon gjennom fastlege eller spesialhelsetjenesten, eller kan sjekke listen med aktuelle medisiner på en egen liste.

Her finner du en oversikt over hvem som anbefales å ta vaksine 3 - både hvilke tilstander som er inkludert, og en oversikt over hvilke medisiner dette gjelder.

Det kan også være andre med alvorlig nedsatt immunforsvar som ikke står på denne listen, som skal ha vaksinen. Dette vil da være en vurdering som gjøres av spesialhelsetjenesten.

Hva slags dokumentasjon må du ha med til vaksineringen?

Du må ha med dokumentasjon som viser at du tilhørere den gruppen som skal ha dose 3 som grunnvaksinering eller oppfriskingsdose (dose 4/dose 5).

Dette kan være for eksempel et brev fra fastlegen eller spesialhelsetjenesten som viser at du har en av de tilstandene/sykdommene som omfattes av ordningen. Hvis du bruker en av medisinene på listen det er vist til over, kan du ha med for eksempel utskrift av en resept, en medisinpakning med ditt navn på, eller annet som viser at du bruker denne medisinen. Til dose 5 kreves eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Personer som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene som er nevnt i lenken overfor, må uansett ha med eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

I tillegg må du ha med personlig identifikasjon.

 

Vaksinering av 16- og 17-åringer (født 2005-2007)

16- og 17-åringer (født i 2005, 2006 og 2007) anbefales å ta to doser med koronavaksinen. Alle som bor eller går på skole i Østre Toten kan få vaksinen her. 

Unge som er født i 2005 som har FYLT 18 år kan få en oppfriskingsdose når det har gått 20 uker siden dose 2. 

Fra september 2022 anbefales 12-til 17-åringer med alvorlig grunnsykdom å ta en oppfriskingsdose (dose 3). Denne vaksinen kan tas tidligst 3 måneder etter forrige vaksinedose. Se eget punkt lenger ned på siden for hvilke sykdommer dette omfatter.

Samtykke (for ungdom som ikke har fylt 16 år)

NB! De som er født i 2006, men som enda IKKE er fylt 16 år, må ha med samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar. Årsaken er at bare personer som har fylt 16 år er helserettslig myndige og kan bestemme selv om de vil ta vaksinen. Ved delt foreldreansvar må begge de foresatte samtykke. Dette gjelder også hvis foreldrene bor sammen.

Hvis den ene foresatte bor langt unna, kan for eksempel bilde av signert skjema brukes som dokumentasjon. Hvis det ble signert et samtykkeskjema i forbindelse med vaksinasjon med dose 1, må det likevel signeres et nytt skjema hvis barnet skal ha dose 2.

Barn og unge under 16 år skal følges til vaksineringen av en voksen omsorgsperson. Hvis denne personen ikke er en av de foresatte, må man ha med dokumentasjon på en av de foresattes fulle personnummer (for eksempel kopi av pass/førerkort til den foresatte). Dette kommer i tillegg til samtykkeskjemaet. Hvis samtykke og nødvendig dokumentasjon mangler kan ikke barnet få vaksinen..

8-12 ukers intervall

16- og 17-åringene er anbefalt et intervall mellom dose 1 og 2 på 8 til 12 uker.  Lengst mulig intervall mellom dose 1 og dose 2 reduserer imidlertid risikoen for bivirkninger og øker effekten av vaksinen. Spesielt gjelder dette risikoen for hjertehinnebetennelse og hjerteposebetennelse.

Ungdom vaksineres bare med BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

Mer informasjon

Vaksinering av 12- til 15-åringer (født 2007-2010)

Viktig informasjon til foresatte i Østre Toten om vaksinering av 12- til 15-åringer (PDF, 144 kB)

I januar 2022 besluttet regjeringen at 12- til 15-åringer skal få tilbud om dose 2 av koronavaksinen. 

Folkehelseinstituttet vurderer at én dose koronavaksine gir god nok beskyttelse for barn og unge i denne aldersgruppen, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker hvis foresatte ønsker dette.

Vaksinen som vil bli tilbudt er Pfizer (Comirnaty), som er godkjent fra fylte 12 år og oppover.

Fra september 2022 anbefales 12- til 17-åringer med alvorlig grunnsykdom å ta en oppfriskingsdose (dose 3). Denne vaksinen kan tas tidligst 3 måneder etter forrige vaksinedose. Se eget punkt lenger ned på siden for hvilke sykdommer dette omfatter.

Det er krav om samtykke fra de foresatte som har foreldreansvar: Last ned skjema her!

12- til 15-åringer kan bestille time eller komme på drop-in på ordinære vaksinedager, siden de får den vanlige Pfizervaksinen. Barnet må ha FYLT 12 år for å møte på vanlige vaksinedager.

Mer informasjon

Vaksinering av 5- til 11-åringer (født 2010-2017)

Viktig informasjon til foresatte i Østre Toten om vaksinering av 5- til 11-åringer (PDF, 169 kB)

I januar 2022 besluttet regjeringen at barn i alderen 5 til 11 år også skal få tilbud om koronavaksinen. 

Tilbudet gjelder barn født i årene 2010 (som ikke har fylt 12 år), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 samt de født i 2017 som har fylt 5 år. Det gjøres ikke unntak for denne nedre aldersgrensen.

Det er krav om samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar.

Tilbudet er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

Denne aldersgruppen kan ikke komme til vaksinering på ordinære vaksinedager, siden de skal ha en egen barnedose som kommer i 10-dose-glass. Kontakt oss for nærmere avtale.

Mer informasjon

 

Vaksinering av 5- til 15-åringer (født 2007-2018) med alvorlig grunnsykdom

Barn i alderen 5 til 15 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at barn i denne gruppen blir vaksinert mot korona.

For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall). Vaksinering med intervall mindre enn 8 uker vil kun gis etter vurdering fra lege.

Gjennomgått korona kan erstatte én vaksinedose.

Fra september 2022 anbefales 12- til 17-åringer med alvorlig grunnsykdom å ta en oppfriskingsdose (dose 3). Denne vaksinen kan tas tidligst 3 måneder etter forrige vaksinedose.

Hvilke barn gjelder dette?

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-15 år som gjør at det anbefales at barnet blir vaksinert mot korona:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Mer informasjon

Vaksinering av barn 6 måneder til 4 år (født 2022-2018) med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder til 4 år vil ha behov for vaksine mot covid-19, men at det likevel kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Det innebærer at det ikke er en anbefaling på gruppenivå til barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, men at det kan gjøres individuelle vurderinger.

Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty 3 mikrogram/dose (Pfizer/BioNTech), i tråd med det som er godkjent av det europeiske legemiddelkontoret (EMA). 

Oppfriskingsdose til personer som har gjennomgått covid-19

Hvis du har fått 1 dose vaksine OG har gjennomgått covid-19 er du å regne som grunnvaksinert, så lenge disse to hendelsene skjedde med minst 3 uker mellom. Dette gjelder uansett om du var syk først og fikk vaksine etterpå, eller motsatt.

Det som gjelder for deg er da som følger:

 • Hvis du fikk din første og eneste vaksinedose 3 uker eller mer etter at du gikk ut av isolasjon (ble friskmeldt) etter covid-19-infeksjon, skal det gå minimum 4,5 måneder (20 uker) fra denne vaksinedosen til oppfriskingsdose (dose 3), det vil si det samme som for andre
   
 • Hvis du fikk påvist covid-19 minst 3 uker etter at du fikk dose 1, skal det gå minimum 4,5 måneder fra du gikk ut av isolasjon (ble friskmeldt) til de får dose 3.
  Imidlertid er det slik at gjennomgått infeksjon gir høy beskyttelse de første 6 måneder etterpå. Du vil derfor få best effekt av oppfriskingsdosen ved å vente til det har gått 6 måneder fra friskmelding, slik at det kan lønne seg å vente.

Hvis du har hatt covid-19 etter at du ble fullvaksinert (det vil si etter å ha fått to vaksinedoser), er det ikke nødvendig med en oppfriskingsdose ut fra smittevernhensyn. De nye EU-reglene for koronasertifikat som gjelder fra 1. februar 2022 aksepterer imidlertid ikke gjennomgått covid-19 som erstatning for dose 3. Det som gjelder for å ha godkjent EU-sertifikat er da:

 • EU-sertifikatet er gyldig i 180 dager etter at du fikk positiv covid-19-test (fra dag 11 etter testen))
 • Hvis det går lenger enn 180 etter positiv test, må du ta dose 3 for å få gyldig EU-sertifikat

En oppfriskingsdose kan gis med en gang etter gjennomgått infeksjon, hvis dette er helt nødvendig - for eksempel hvis man skal reise til et land som krever tre vaksinedoser, og som ikke godkjenner gjennomgått sykdom som god nok beskyttelse i 6 måneder slik man gjør i EU. For å redusere faren for bivirkninger anbefaler imidlertid helsemyndighetene at avstanden fra infeksjon til oppfriskingsdosen er minst 3 måneder.

Les Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19.

Vaksinering av gravide

Gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Gravide i 2. og 3. trimester er nå anbefalt å ta 2. oppfriskingsdose. For gravide i 1. trimester kan 2. oppfriskingsdose være aktuelt for personer med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Dette vurderes i samråd med lege. Ta med dokumentasjon til vaksinesenteret på når du har termin - for eksempel helsekort for gravide - for å få 2. oppfriskingsdose.

Gravide har litt høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, og at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Dette kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke.

Studier tyder på at gravide ikke får flere eller andre bivirkninger av vaksinene enn andre friske voksne på samme alder. De ser også ut til å ha samme effekt av vaksinen som andre voksne. Erfaring fra vaksinasjon av gravide viser at kvinner som tok koronavaksine i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte til å få komplikasjoner under svangerskapet, både når det gjelder svangerskapsforgiftning, veksthemming hos fosteret, spontanabort, dødfødsel og mødredødsfall. Det er snarere mer som tyder på at den gravide og fosteret har nytte av vaksinasjon

Kvinner som ammer kan ta vaksinen på lik linje med andre. Det blir ikke anbefalt  å avbryte ammingen etter vaksinering. 

Vaksinen har heller ingen effekt på fertilitetsbehandling (IVF o.l.).

Koronasertifikat

Her finner du ditt koronasertifikat (Helsenorge). 

Hvis opplysningene i koronasertifikatet ikke stemmer, gi oss beskjed på e-post korona@ototen.no eller ring koronatelefonen 469 28 214.

Informasjon om vaksinene som brukes

Vi bruker bare de typene vaksiner som til enhver tid er godkjent for bruk i Norge. 

 • Hvorfor man vaksinerer, hvordan vaksinene virker, hvordan vaksinering foregår mm
 • Informasjonsfilm om hvordan vaksiner godkjennes
 • Godkjenningsprosessen for koronavaksiner (Legemiddelverket)
 • Koronavaksine på 1-2-3 (film)
   
  Oppdaterte versjoner av Pfizer- og Moderna-vaksinene

  I midten av september 2022 kom det oppdaterte versjoner av Pfizer- og Moderna-vaksinene. Disse oppdaterte vaksinene inneholder antistoffer mot omikronvarianten av koronaviruset, i tillegg til antistoffer mot det opprinnelige viruset (Wuhan). 

  En oppfriskingsdose med disse vaksinene gir sannsynligvis bedre beskyttelse mot å bli smittet av omikron, og minst like god beskyttelse mot det opprinnelige koronaviruset som vaksinene som er brukt fram til nå. Beskyttelse mot alvorlig sykdom antas å være like god for både opprinnelig og oppdatert variant av vaksinene.

  Personer som nylig har fått oppfriskingsdose, trenger ikke ny dose med oppdatert vaksine.

  De nye vaksinevariantene vil bare bli benyttet til oppfriskingsdoser, ikke til grunnvaksinering (dose 1 og 2).

   

  Informasjon om de forskjellige vaksinene

  Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

  Pfizer-vaksinen gis i 2 doser. som grunnvaksinering. Hvis man får Pfizer både som dose 1 og 2, er minste vaksineintervall 3 uker. I kombinasjon med Moderna er minste vaksineintervall 4 uker.

  Alle under 30 år anbefales å ta Pfizer-vaksinen.

  Fra midten av september 2022 kommer en oppdatert Comirnaty-vaksine. Denne inneholder antistoffer mot Omikron-varianten av koronaviruset, i tillegg til antistoffer mot det opprinnelige Wuhan-viruset. Den oppdaterte vaksinen vil bli brukt til oppfriskingsdoser, men ikke i grunnvaksineringen (dose 1 og 2).

  Spikevax (Moderna)

  Moderna-vaksinen blir tatt i bruk i Østre Toten fra uke 35/2021. Vaksinen gis i to doser med minst 4 ukers mellomrom. Den er laget med samme teknologi som Pfizer-vaksinen, og disse kan gis om hverandre med samme vaksineeffekt og uten endring i bivirkninger.

  Moderna-vaksinen anbefales primært til personer over 30 år, da det er sannsynlig at den gir en liten økt risiko for betennelse i hjerteposen eller hjertemuskelen for yngre personer. Personer under 30 år tilbys derfor Pfizer-vaksinen.

  Det er kjent at Moderna-vaksinen gir noe økt risiko for vanlige bivirkninger (influensasymptomer mm) enn Pfizer-vaksinen. Årsaken til dette er at Moderna inneholder tre ganger så mye virkestoffer som Pfizer. Av den grunn tyder også resultater på at vaksinen gir noe bedre beskyttelse mot koronaviruset. For oppfriskingsdosen (dose 3) brukes imidlertid bare halv dose av Moderna, noe som reduserer risikoen for bivirkninger betraktelig.

  I løpet av høsten 2022 kommer en oppdatert Moderna-vaksine. Denne inneholder antistoffer mot Omikron-varianten av koronaviruset, i tillegg til antistoffer mot det opprinnelige Wuhan-viruset. Den oppdaterte vaksinen vil bli brukt til oppfriskingsdoser, men ikke i grunnvaksineringen (dose 1 og 2).

  Nuvaxovid (Novavax) - IKKE LENGER TILGJENGELIG 

  Nuvaxoid-vaksinen ble 20.12.21 godkjent av EMA for bruk i Europa for personer fra og med 18 år. Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna. Dette er en vaksine som gis med 2 doser med 3 ukers mellomrom, på samme måte som Pfizer. Vaksinen har vist seg å gi god beskyttelse mot koronasykdom.

  Vaksinen kan være aktuell til personer som av medisinske årsaker er frarådet vaksinering med mRNA-vaksine, for eksempel på grunn av alvorlig allergisk reaksjon eller uheldige bivirkninger. Den kan også være aktuell for personer som av andre grunner ikke ønsker en mRNA-vaksine.

  Det er begrenset erfaring med bruk av Nuvaxovid blant gravide. Bruk av vaksinen under graviditet bør bare overveies hvis behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen, og der mRNA-vaksine ikke er et alternativ.

  Ettersom det foreløpig ikke foreligger data på bruk av Nuvaxovid blant personer med alvorlig svekket immunforsvar bør bruk til denne pasientgruppen være etter individuell vurdering av sykehusspesialist.

  Novavax tilbys bare på utvalgte vaksinedager. Hvis du ønsker vaksinen fra Novavax må du derfor ta kontakt med oss via korona@ototen.no eller telefon 469 28 214.

  Janssen - IKKE LENGER TILGJENGELIG 

  Regjeringen besluttet sommeren 2021 at Janssen-vaksinen skulle tilbys innbyggere som ønsket det, etter nærmere definerte kriterier, gjennom enkelte fastleger og privatpraktiserende leger, og ikke gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Fra januar 2022 er Janssen-vaksinen ikke lenger tilgjengelig i Norge.

  Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen anbefaler ikke at man tar Janssen-vaksinen. Årsaken er at de vurderer at risikoen for bivirkninger er større enn fordelene. Dette skyldes at Janssen-vaksinen er bygget på samme teknologi som AstraZeneca, og at det er meldt om tilfeller av blodpropp også i sammenheng med bruk av Janssen.

  AstraZeneca - BLIR IKKE BRUKT I NORGE

  Denne vaksinen ble tatt i bruk i februar, og gis i 2 doser med anbefalt intervall 7-12 uker. Den var i Norge bare godkjent for personer under 65 år. Den er kun gitt til prioritert helsepersonell. 12. mai 2021 besluttet regjeringen at AstraZeneca-vaksinen ikke lenger vil bli tilbudt i Norge. 

   

  Bivirkninger av koronavaksinen

  Alle vaksiner kan gi bivirkninger. De fleste bivirkningene er milde, kortvarige og oppstår én til tre dager etter vaksinasjon. Vanlige bivirkninger for koronavaksinen er:

  • smerte på stikkstedet (omtrent 8 av 10 personer får dette)
  • hodepine (omtrent halvparten får dette)
  • tretthet/utmattelse
  • muskelsmerter
  • leddsmerter
  • frysninger
  • feber
  • oppkast/diare

  For Pfizer og Moderna er det vanlig å få flere bivirkninger etter dose 2 enn etter dose 1. Det er også flere yngre enn eldre som får bivirkninger.

  Hvis du får bivirkninger eller plager som ikke står på lista over, eller du får slike bivirkninger som varer mer enn 2-3 dager er det viktig at du tar kontakt med lege. Legen kan melde inn bivirkninger og gi deg medisinskfaglig oppfølging knyttet til dine symptomer.

  Du har også mulighet til selv å melde inn bivirkninger til Statens legemiddelverk. Det er ikke nødvendig å melde inn vanlige bivirkninger som varer noen få dager.

  Mer informasjon

   

  Hvor godt virker vaksinen?

  Vaksinen beskytter mot koronasykdommen covid-19. Det er imidlertid viktig å huske at vaksinen ikke gir effekt med en gang du har fått den.

  Du vil oppnå en viss beskyttelse ca 2 uker etter første dose. De fleste får full beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. 

  De som har fått vaksine bør fortsatt følge vanlige regler for smittevern. Vær obs på at dette kan endre seg over tid både lokalt og nasjonalt, ut fra smittesituasjonen.

  Er koronavaksinen trygg?

  Vaksinen er grundig testet og godkjent for bruk av det europeiske legemiddelverket.

  Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

  Her kan du se en video om hvordan vaksinere godkjennes.

   

  Jeg er gravid. Kan jeg ta vaksinen? Hva med når jeg ammer?

  Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tar koronavaksinen, siden gravide har noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, og at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Det kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke. Det medfører ingen risiko for fosteret at man tar vaksinen.

  Gravide i 2. og 3. trimester er anbefalt å ta 2. oppfriskingsdose. For gravide i 1. trimester kan 2. oppfriskingsdose være aktuelt for personer med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Dette vurderes i samråd med lege. Ta med dokumentasjon til vaksinesenteret på når du har termin - for eksempel helsekort for gravide - for å få 2. oppfriskingsdose.

  Kvinner som ammer kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Det blir ikke anbefalt  å avbryte ammingen etter vaksinering. 

  Vaksinen har heller ingen effekt på fertilitetsbehandling (IVF o.l.).

  Råd og informasjon om korona og koronavaksine for gravide og ammende.

  Jeg har hatt covid-19. Trenger jeg å vaksineres likevel?

  Gjennomgått covid-19 gir en viss beskyttelse mot sykdommen, og regnes som erstatning for én vaksine i grunnvaksineringen (som består av to vaksinedoser).

  For personer i risikogrupper som ny oppfriskningsdose (dose 4) høsten 2022 anbefales det at man tar oppfriskingsdose uavhengig av om man nylig har gjennomgått sykdom. Det skal gå minst 3 uker fra man har blitt frisk til det gis en vaksinedose. Det anbefales imidlertid at det går mellom 3 og 4 måneder fra man har blitt frisk til man tar oppfriskingsdosen, siden man da får bedre effekt av vaksinen.

  Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal få?

  Du kan ikke selv kan bestemme hvilken vaksine du vil ha. Erfaringen med vaksinene som tilbys nå (Pfizer/Moderna) er at de gir like god beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom, og at det ikke har noen betydning om man er kryssvaksinert (får én dose av hver type). Det gir ingen økte bieffekter å få to typer vaksine. 

  Ofte har vi begge vaksinetypene tilgjengelig, slik at du kan få det du ønsker. Dette avhenger imidlertid av den tilgangen kommunen har på vaksiner. 

  Når det blir din tur, vil du bli tilbudt den typen koronavaksine som er tilgjengelig og godkjent for din alder og/eller tilstand. Takker du nei til dosen du blir tilbudt, kan du måtte vente en stund før du får et nytt tilbud.       

 

Hvorfor bør du vaksinere deg?

Korona er en smittsom og potensielt svært alvorlig sykdom. Østre Toten kommune anbefaler at så mange som mulig tar vaksinen. Ved å vaksinere deg, unngår du å bli alvorlig syk, og du unngår å smitte andre hvis du selv blir smittet.

Du kan smitte andre selv om du er vaksinert. Det er derfor viktig at du fortsetter å følge smittevernreglene etter vaksinering, innenfor de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Det er frivillig å ta vaksinen. Vaksinen er godkjent av europeiske og norske myndigheter, og er trygg å ta. Har du medisinske spørsmål knyttet til vaksineringen, må du kontakte fastlegen.

Hvor og hvordan foregår vaksineringen?
 • Vaksineringen foregår i Silogata 24 i Lena sentrum (de gamle lokalene til Posten, ved Lena torg)
 • Du må selv skaffe skyss til/fra vaksinelokalet. Reiseutgifter dekkes ikke.

 • Du må være frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon når du skal vaksineres.
 • Bruk av munnbind: Du kan bli pålagt å bruke munnbind i perioder med mye smitte. Følg de anvisningene du får ved inngangen.
 • Vent på anvist sted i 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Vaksinen og vaksineringen er gratis. Det er bare kommunen som setter vaksiner. Hvis du blir kontaktet av noen som tilbyr deg vaksine mot forhåndsbetaling, er dette et forsøk på svindel.