Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Covid-19-vaksinering i Østre Toten

Alle som er 16 år eller eldre, og som ikke har alvorlige akutte allergier, anbefales på det sterkeste å la seg vaksinere. Barn og unge som har fylt 12 kan også få vaksinen, hvis de som har foreldreansvar samtykker i dette. Det er viktig at flest mulig vaksinerer seg for å beskytte både seg selv og andre mot alvorlig sykdom.

Skal du ha dose 3? Se mer informasjon lenger ned på siden!

Til deg som enda ikke er vaksinert

 Hvis du ønsker å ta vaksinedose 1, kan du møte opp uten timebestilling i vaksinelokalet i Silogata 24 alle vaksinedager. Hvis du trenger spesiell tilrettelegging for å ta dose 1, ta kontakt med oss på telefon 469 28 214 (hverdager kl 9-15). Se mer informasjon om drop-in lenger ned på siden!

Fra oktober vil det ikke lenger være ordinær vaksinering på vaksinesenteret. Det er foreløpig ikke avklart hvordan videre vaksinering vil foregå, men man må da regne med at det da kan gå noe tid før man kan få vaksinen. Vi anbefaler derfor at alle benytter muligheten til å vaksinere seg nå.

Annen informasjon om vaksinering

Hvis denne siden ikke gir deg svar på det du lurte på, kan du kontakte oss på e-post korona@ototen.no eller på telefon 469 28 214 (hverdager kl 9-15).
  

Status vaksinering - uke 37/2021

I uke 37 ble det gitt 728 doser med covid-19-vaksine til våre innbyggere

Det er satt totalt 20 878 doser siden vaksineringen startet. 88.8 prosent av innbyggerne over 16 år har fått minst én vaksinedose og 78,4 prosent er fullvaksinerte. 

 • 1297 innbyggere over 16 år har fått én vaksinedose
 • 9 769 innbyggere er fullvaksinerte

Alle som opprinnelig hadde dose 2-vaksinetime i oktober og november har nå fått flyttet timen sin til september. Du skal selv kunne flytte timen din via tilsendt lenke i bekreftelsesmeldingen hvis den nye timen ikke passer.

Vi tar sikte på å avslutte massevaksineringen ved utgangen av september, så vi anbefaler sterkt at alle innbyggere vaksinerer seg I LØPET AV MÅNEDEN. På den måten bidrar du til å beskytte deg selv og andre mot å bli alvorlig syke. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde    

Trenger du tilrettelegging for å få tatt dose 1?

Det kan være mange gode grunner til at du enda ikke har tatt dose 1:

 • Er det vanskelig å møte i åpningstiden?
 • Er du usikker på om du vil ta vaksinen?
 • Er du redd for sprøyter?
 • Er det vanskelig for deg å bruke munnbind, eller å få vaksinen i et rom med mange andre mennesker?
 • Trenger du å ha noen til å følge deg til vaksinesenteret?
 • Trenger du annen tilrettelegging?

Vårt vaksineteam er veldig fleksible, og vil gjøre sitt beste for at alle av våre innbyggere som ønsker vaksine skal få dette. Du er ikke alene om å trenge tilrettelegging, og det er ikke flaut om du synes det er vanskelig å ta vaksinen.

Hvis du trenger tilrettelegging på en eller annen måte, kan du ringe oss på telefon 469 28 214 hverdager mellom k 9 og 15, så finner vi en løsning som passer deg!

 

Dose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Folkehelseinstituttet anbefaler at pasienter med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en 3. dose med covid-19-vaksine.

Hvem skal ha dose 3?

Tilbudet gjelder personer med nærmere definerte tilstander, og personer gjennomgår eller nylig har gjennomgått immundempende behandling. De som tilhørere denne gruppen vil få informasjon gjennom fastlege eller spesialhelsetjenesten, eller kan sjekke listen med aktuelle medisiner på en egen liste.

Her finner du en oversikt over hvem som anbefales å ta vaksine 3 - både hvilke tilstander som er inkludert, og en oversikt over hvilke medisiner dette gjelder.

Det kan også være andre med alvorlig nedsatt immunforsvar som ikke står på denne listen, som skal ha vaksinen. Dette vil da være en vurdering som gjøres av spesialhelsetjenesten.

Drop-in for dose 3

Hvis du ut fra denne oversikten er sikker på at du skal ha dose 3, trenger du ikke å vente på brev fra helsetjenesten eller ta kontakt med vaksinesenteret på forhånd. Hvis du har medisinske spørsmål knyttet til dose 3, må du imidlertid avklare dette med din fastlege eller spesialhelsetjenesten.

Innbyggere i Østre Toten kommune som skal ha dose 3, kan komme på drop-in alle vaksinedager, det vil si onsdager og torsdager i september kl 08.30-11 og 12-14.30).

Hva slags dokumentasjon må jeg ha med til vaksineringen?

Det er viktig å ha med dokumentasjon til vaksinesenteret som viser at du tilhørere den gruppen som skal ha vaksinedose 3. 

Dette kan være for eksempel et brev fra fastlegen eller spesialhelsetjenesten som viser at du har en av de tilstandene/sykdommene som omfattes av ordningen. Hvis du bruker en av medisinene på listen det er vist til over, kan du ha med for eksempel utskrift av en resept, en medisinpakning med ditt navn på, eller annet som viser at du bruker denne medisinen.

Personer som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene som er nevnt i lenken overfor, må ha med eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

I tillegg må du ha med personlig identifikasjon.

Koronasertifikat og 3. vaksinedose

Status 23. september:

I forbindelse med anbefalingen om 3. dose til de med alvorlig svekket immunforsvar, utvikles nå den tekniske løsningen i koronasertifikatet slik at siste dose vises som 3 av 2 uten påvirkning av gyldighet. Folkehelseinstituttet håper å få på plass en løsning innen høstferien uke 40.

Inntil den tekniske løsningen er på plass vil personer som har fått tredje dose få problemer med koronasertifikatet.

Alle som planlegger utenlandsreiser rådes til å sette seg inn i destinasjonens innreiseregler.

Vaksinering av 12- til 15-åringer

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby korona-vaksinasjon til ungdom i alderen 12 til 15 år. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008 samt alle fra årskull 2009 som har fylt 12 år. De som fyller etter vaksinasjonsdagen vil kunne få vaksinen senere.

Vaksinen som vil bli tilbudt er Pfizer (Comirnaty), som er godkjent fra 12 år og oppover.

12- til 15-åringene får tilbud om én vaksinedose. De som har gjennomgått covid-19-infeksjon skal ikke ha vaksinen. Dette betyr at denne aldersgruppen ikke vil bli regnet som fullvaksinerte. Se mer informasjon her om hva dette betyr for koronasertifikatet.

Unge i alderen 12 til 15 år er ikke helserettslig myndige, men de skal høres i beslutninger om egen helse. Koronavaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Hvis man har delt foreldreansvar, må derfor begge foreldrene samtykke til vaksinering.

Barn og unge over 12 år med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksinen, og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen har tilbud om to doser.

Tid og sted for vaksineringen

Som anbefalt fra myndighetene vil 12- til 15-åringene bli vaksinert i vaksinelokalet i Silogata 24 på Lena, og ikke på den enkelte skole. 

Unge som ikke hadde mulighet til å møte til felles vaksineringsdag 21. september, kan komme på drop-in en av de vanlige vaksinasjonsdagene (onsdager/torsdager i september/onsdag 6. oktober  kl 08.30-11 og 12-14.30). Selve vaksineringen tar omtrent 30 minutter inkludert observasjonstiden etterpå.

Barn må ha fylt 12 år for å få vaksinen.

Nødvendig samtykke og dokumentasjon

Ved vaksinasjon må det medbringes samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar. Ved delt foreldreansvar MÅ begge de foresatte samtykke. Hvis den ene foresatte bor langt unna, kan for eksempel bilde av signert skjema brukes som dokumentasjon. Samtykkeskjema for vaksinering finner du her.

Ungdommen skal følges til vaksineringen av en voksen omsorgsperson. Hvis denne personen ikke er en av de foresatte, MÅ det medbringes dokumentasjon på en av foresattes fulle personnummer (for eksempel bilde/kopi av pass/førerkort til den foresatte). Dette kommer i tillegg til samtykkeskjemaet.

Vaksinen kan ikke gis hvis samtykke og nødvendig dokumentasjon ikke er på plass.

Vaksinering er frivillig og gratis

Vi understreker at vaksinering av 12- til 15-åringer er et tilbud på individnivå for de som ønsker det, og ikke en anbefaling for å forhindre smittespredning.

Les informasjonen du finner i lenkene under nøye. Prat med ditt barn om vaksineringen. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet, og deres egen mening skal legges vekt på.

Både vaksinen og vaksinasjonen er gratis.

Mer informasjon

Vaksinering av 16- og 17-åringer

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge (personer født i 2004 og 2005) skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Østre Toten kommune vil gi tilbud til alle i denne aldersgruppen om å få vaksinedose 1

mandag 30. august kl 08.30 til 14.30

Vaksinasjon vil foregå i vaksinasjonslokalet i Silogata på Lena. De som ønsker det, kan ha med foresatt(e) eller annen ledsager på vaksinasjonsdagen.

Tilbudet gjelder ungdommer som bor eller går på skole i Østre Toten kommune.  For de som går på Lena-Valle vil oppmøte bli organisert av skolen. Hvis du ikke går på Lena-Valle, kan du møte opp når det passer for deg denne mandagen, innenfor det oppsatte tidsrommet. Det er ikke nødvendig å bestille time eller registrere seg på forhånd.

Samtykke og personnummer

NB! De som er født i 2005, men som enda IKKE er fylt 16 år, må ha med samtykke fra foresatt som vises fram ved vaksinasjon. Årsaken er at bare personer som er over 16 år er helserettslig myndige og kan bestemme selv om de vil ta vaksinen. Dette gjelder de som ikke har med foresatt(e) til vaksineringen.

Samtykke kan gis slik:

 • En SMS fra en foresatt til elevens telefon der det f.eks. står «Jeg bekrefter at Ola Nordmann skal ha covid-19-vaksine. Hilsen Kari Nordmann»
 • I TILLEGG trengs et bilde f.eks. på telefonen av en ID til den samme foresatte (bankkort eller førerkort

Den som skal vaksineres må ha med egen ID eller på annen måte kunne framlegge personnummer.

Vaksineres med BioNTech/Pfizer

FHI anbefaler at 16- og 17-åringene gis et intervall mellom første og andre dose på 8 til12 uker. Østre Toten kommune følger disse anbefalingene, og vil organisere vaksinering med dose 2 ut fra dette.

Vaksinetypen som vil bli brukt er BioNTech/Pfizer (Comirnaty), i henhold til anbefalinger fra FHI.

Drop-in for de som ikke kan møte 30. august

Det vil bli mulig å vaksinere seg på et senere tidspunkt for 16- og 17-åringer som ikke har mulighet til å møte på den oppsatte dagen 30. august. Dette tilbudet gjelder følgende tidspunkter i uke 36 og 37:

 • onsdag 8. september kl 9-10
 • torsdag 9. september kl 9-10
 • onsdag 15. september kl 9-10
 • torsdag 16. september kl 9-10

Denne drop-in-muligheten gjelder kun personer født i 2004 og 2005.

Det vil selvfølgelig også være mulig for disse å bestille ordinær time til vaksinering på ordinære vaksinedager, på lik linje med øvrige innbyggere. 

Mer informasjon

Drop-in-vaksinering for dose 1

I september blir det drop-in-vaksinering (vaksinering uten timebestilling) bare for de som skal ha dose 1

Du som vil ha din første vaksinedose kan møte opp til drop-in-vaksinering:

 • alle onsdager og torsdager i september + 6. oktober
  fra kl 08.30 til 11
  og fra 12 til 14.30

Vi tilbyr kun dose 2 til innbyggere i Østre Toten. Dose 1 kan gis også til innbyggere i andre kommuner. Alle som er født fra 2005 eller tidligere kan få vaksinen.

Vaksineringen foregår i Silogata 24 på Lena (gamle Posten). Vi bruker nå i hovedsak vaksinen fra Moderna. Denne vaksinen kan trygt brukes sammen med Pfizer, som de fleste har fått som dose 1. Effekten av vaksinen blir minst like god, og det gir ikke flere bivirkninger å få vaksine fra to ulike produsenter (kryssvaksinering).

Vi ønsker at flest mulig av våre innbyggere vaksineres mot korona - både for sin egen beskyttelse, og for å oppnå flokkimmunitet slik at vi beskytter andre. VI OPPFORDRER DERFOR ALLE VÅRE INNBYGGERE TIL Å TA VAKSINEN NÅ!

Moderna tas i bruk fra 1. september

Østre Toten får nå mange doser av Moderna-vaksinen. Vi tar i bruk Moderna fra og med onsdag 1. september. Fram til nå har vi bare vaksinert med Pfizer.

De fleste som skal ta dose 2 i tiden framover vil derfor bli tilbudt Moderna. Det samme gjelder de som enda ikke har fått dose 1.

Vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen, også mot Delta-varianten. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse, og gir ikke større risiko for bivirkninger enn man har ved bruk av to doser fra samme produsent. Vaksineeffekten er den samme uavhengig av i hvilken rekkefølge man får de to vaksinene.

Dose 2 er viktig for å oppnå best mulig beskyttelse mot koronaviruset, siden den forsterker beskyttelsen kroppen har bygget opp etter dose 1. Det er derfor viktig at alle får to doser.

Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe koronapandemien, og Folkehelseinstituttet anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken av vaksinene de får tilbud om.

4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente doser koronavaksine, også ved bruk av vaksine fra to ulike produsenter (kryssvaksinering). De som har opplevd dette som begrensende kan nå få satt 2. dose, som er bra for å få best mulig beskyttelse.

Les mer om kombinering av vaksinetyper hos Folkehelseinstitutt

Koronasertifikat

Her finner du ditt koronasertifikat (Helsenorge). 

Hvis opplysningene i koronasertifikatet ikke stemmer, gi beskjed på e-post korona@ototen.no 

Hvordan bestille, endre eller avbestille vaksinetime

Bestille time

Når du har registrert deg i vaksinekøen, vil du få en SMS med lenke til bestilling av vaksinetime når det er din tur. Avsender av SMSen er «Helseboka».

Klikk på lenken og logg deg inn for å bestille time på et tidspunkt som passer for deg de neste to ukene. Du  må bestille time til dose 2 samtidig, og vil automatisk få tilgang til datoer med riktig intervall fra dose 1. Du vil deretter få to SMSer som bekrefter din timebestilling, én for hver time.

Tips: Vi sender ut mange SMSer om timebestilling samtidig. Hvis du er kjapt ute med å bestille time etter at du har fått SMSen, vil du ha flere valgmuligheter enn om du venter en stund og mange andre allerede har rukket å bestille.

Hvis du ikke får bekreftelse på timebestillingen

Hvis du ikke mottar SMSer som bekrefter bestillingen, har denne ikke blitt registrert. Dette kan skyldes at du ikke har fullført hele prosessen for bestilling. Hvis du opplever dette, må du gjennomføre bestillingen på nytt.

Etter at du har valgt tid til time 1 og time 2, må du logge deg inn med BankID. Når du har gjort dette, må du velge ditt eget navn (eller den du bestiller time for) og klikke "Fortsett" helt til du får opp en melding som sier "Timebestilling bekreftet". Da skal bestillingen være i orden, og du vil motta to meldinger som bekreftelse på dette.

Avbestille eller utsette time

Hvis du blir syk eller av andre tungtveiende grunner ikke kan komme til den avtalte timen, må du avbestille timen snarest mulig. Dette kan du gjøre ved å klikke på lenken i SMSen som bekreftet timebestillingen din.

Hvis du ikke får til å endre eller avbestille timen din, kan du ringe koronatelefonen på 469 28 214 hverdager mellom kl 9 og 15.

 

 

Informasjon om vaksinene

Vi bruker bare de typene vaksine som til enhver tid er godkjent for bruk i Norge. 

Fram til uke 34 har vi kun vaksinert med Pfizer-vaksinen. Fra uke 35 vil både Pfizer og Moderna bli brukt.

 • Hvorfor man vaksinerer, hvordan vaksinene virker, hvordan vaksinering foregår mm
 • Informasjonsfilm om hvordan vaksiner godkjennes
 • Koronavaksine på 1-2-3 (film)
   
  Informasjon om de forskjellige vaksinene

  Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

  Pfizer-vaksinen gis i 2 doser. Dose 1 og 2 har blitt gitt med varierende intervaller, men det er nå 4 uker som brukes som minste intervall. 

  Alle som er vaksinerte i Østre Toten fram til uke 34/2021, utenom helsepersonell, har fått Comirnaty-vaksinen. En del helsepersonell har også fått denne vaksinen, og den ble gitt som dose 2 til det helsepersonellet som fikk AstraZeneca som dose 1.

  Spikevax (Moderna)

  Moderna-vaksinen blir tatt i bruk i Østre Toten fra uke 35/2021. Vaksinen gis i to doser med minst 4 ukers mellomrom. Den er laget med samme teknologi som Pfizer-vaksinen, og disse kan gis om hverandre med samme vaksineeffekt og uten endring i bivirkninger.

  Janssen - TILBYS DE SOM ØNSKER DET, ETTER VISSE KRITERIER

  Regjeringen har besluttet at Janssen-vaksinen fra 15. juni skal tilbys innbyggere som ønsker det, som tilfredsstiller nærmere definerte kriterier. Vaksinen tilbys kun av en del fastleger og privatpraktiserende leger, og ikke gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Leger har ikke plikt til å tilby denne vaksinen.

  Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen anbefaler ikke at man tar Janssen-vaksinen. Årsaken er at de vurderer at risikoen for bivirkninger er større enn fordelene. Dette skyldes at Janssen-vaksinen er bygget på samme teknologi som AstraZeneca, og at det er meldt om tilfeller av blodpropp også i sammenheng med bruk av Janssen.

  AstraZeneca - BLIR IKKE BRUKT I NORGE

  Denne vaksinen ble tatt i bruk i februar, og gis i 2 doser med anbefalt intervall 7-12 uker. Den var i Norge bare godkjent for personer under 65 år. Den er kun gitt til prioritert helsepersonell. 12. mai 2021 besluttet regjeringen at AstraZeneca-vaksinen ikke lenger vil bli tilbudt i Norge. 

   

  Bivirkninger av koronavaksinen

  Alle vaksiner kan gi bivirkninger. De fleste bivirkningene er milde, kortvarige og oppstår én til tre dager etter vaksinasjon. Kjente bivirkninger for koronavaksinen er:

  • smerte på stikkstedet
  • tretthet
  • hodepine
  • muskelsmerter
  • leddsmerter
  • frysninger
  • feber

  Informasjonsfilm om bivirkninger.

  Hvor godt virker vaksinen?

  Vaksinen beskytter mot koronasykdommen covid-19. Det er imidlertid viktig å huske at vaksinen ikke gir effekt med en gang du har fått den.

  Du vil oppnå en viss beskyttelse ca 2 uker etter første dose. De fleste får full beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. 

  De som har fått vaksine bør fortsatt følge vanlige regler for smittevern. Vær obs på at dette kan endre seg over tid både lokalt og nasjonalt, ut fra smittesituasjonen.

  Er koronavaksinen trygg?

  Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

  Her kan du se en video om hvordan vaksinere godkjennes.

   

  Jeg er gravid. Kan jeg ta vaksinen? Hva med når jeg ammer?

  Fra august 2021 anbefaler Folkehelseinstituttet at gravide i 2. og 3. trimester får vaksinen på linje med andre innbyggere.

  For gravide i 1. trimester kan vaksinering være aktuelt for personer med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Dette vurderes i samråd med lege.

  Kvinner som ammer kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Det blir ikke anbefalt  å avbryte ammingen etter vaksinering. 

  Jeg har hatt covid-19. Trenger jeg å vaksineres likevel?

  Det er ennå ikke klart hvor godt beskyttet en som har vært syk med covid-19 er mot å bli syk igjen. Det er heller ikke klart hvor lenge beskyttelsen varer.

  Anbefalingen er derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 vaksinerer seg med 1 dose – så lenge man er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen på tidspunktet for vaksinasjon.

  Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder, og innen 6 måneder, etter at man er symptomfri. Det kan ikke gå mindre enn 3 uker.

  Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal få?

  De nasjonale retningslinjene er at du ikke selv kan bestemme hvilken vaksine du vil ha. Erfaringen med vaksinene som tilbys nå (Pfizer/Moderna) er at de gir like god beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom, og at det ikke har noen betydning om man er kryssvaksinert (får én dose av hver type). Det gir ingen økte bieffekter å få to typer vaksine. 

  Når det blir din tur, vil du bli tilbudt den typen koronavaksine som er tilgjengelig og godkjent for din alder og/eller tilstand. Takker du nei til dosen du blir tilbudt, kan du måtte vente en stund før du får et nytt tilbud.       

 

Hvorfor bør du vaksinere deg?

Korona er en smittsom og potensielt svært alvorlig sykdom. Østre Toten kommune anbefaler at så mange som mulig tar vaksinen. Ved å vaksinere deg, unngår du å bli alvorlig syk, og du unngår å smitte andre hvis du selv blir smittet.

Du kan smitte andre selv om du er vaksinert. Det er derfor viktig at du fortsetter å følge smittevernreglene etter vaksinering, innenfor de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Det er frivillig å ta vaksinen. Vaksinen er godkjent av europeiske og norske myndigheter, og er trygg å ta. Har du medisinske spørsmål knyttet til vaksineringen, må du kontakte fastlegen.

Hvor og hvordan foregår vaksineringen?
 • Vaksineringen foregår i Silogata 24 i Lena sentrum (de gamle lokalene til Posten, ved Lena torg)
 • Du må selv skaffe skyss til/fra vaksinelokalet. Reiseutgifter dekkes ikke.
 • Det vil være skiltet til parkering nær lokalene. Vi anbefaler at de som har god fysisk helse parkerer litt lengre unna lokalene, for å sikre god flyt i trafikken.
   
 • Møt opp til avtalt tid. Ikke kom mer enn 5 minutter før din time.
 • Gi beskjed snarest mulig hvis du er forhindret, så ikke vaksinen går til spille:
  Avbestill timen via lenken som ligger i SMSen du fikk som bekreftelse på din timebestilling.
   
 • Du må være frisk uten symptomer på luftveisinfeksjon når du skal vaksineres.
 • Alle skal ha munnbind. Smittevernregler må følges. Overhold 2 meters avstand.
 • Vent på anvist sted i 20 minutter etter at vaksinen er satt.
 • Dose 2 må tas etter et visst antall uker, for å få full effekt av vaksinen. 

Vaksinen og vaksineringen er gratis. Det er bare kommunen som setter vaksiner. Hvis du blir kontaktet av noen som tilbyr deg vaksine mot forhåndsbetaling, er dette et forsøk på svindel.

 

Karin Frydenberg
smittevernoverlege