Østre Toten kommune

Ivaretatt?

Vi oppfordrer alle pårørende til å delta!

Dette er en pårørendeundersøkelse der du kan gi tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i.
Undersøkelsen gjennomføres årlig i perioden 1. desember til 31. mars. Les mer og delta i undersøkelsen!