Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Kommunedirektør

Kommunens administrative ledelse består av kommunedirektør, kommunalsjefer, HR-sjef og økonomisjef.

Den administrative ledelsen har ansvaret for overordnet styring:

  • Helhet
  • Politiske prosesser
  • Økonomistyring
  • Arbeidsmiljøet 
  • Organisasjons- og samfunnsutvikling 
Ole Magnus Stensrud
Kommunedirektør
E-post
Mobil 992 05 701