Østre Toten kommune

Kontakt oss

Kontaktskjema

Jo mer presis du klarer å være, jo raskere kan vi følge opp din henvendelse.

Ikke oppgi sensitiv informasjon her (sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger).Jo mer presis du klarer å være, jo raskere kan vi følge opp din henvendelse. Ikke oppgi sensitiv informasjon her (sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger).
Beskriv hvorfor du kontakter kommunen. Vær så konkret som mulig.Beskriv hvorfor du kontakter kommunen. Vær så konkret som mulig.
Viktig å fylle ut dersom henvendelsen gjelder en eiendom.Viktig å fylle ut dersom henvendelsen gjelder en eiendom.
Felt merket med * må fylles ut

Når kan du forvente svar? 

Dersom din henvendelse krever saksbehandling, kan du forvente å bli kontaktet av saksbehandler i løpet av 10 virkedager.

Dersom din henvendelse er mer forbrukerrelatert (spørsmål om åpningstider, spørsmål om priser og gebyrer, spørsmål om tjenestetilbud etc.) kan du forvente svar i løpet av to virkedager. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom henvendelsen din inneholder arkivverdig informasjon, vil henvendelsen bli journalført i kommunens sak- og arkivsystem. Saken vil deretter komme ut på våre postlister. Her kan du lese om våre rutiner for dokumenthåndtering.