Østre Toten kommune

Planer - hvordan vi skal bruke arealene

Kommunens planer bestemmer hvordan arealene i kommunen skal brukes, og planleggingen foregår på to nivåer.

Kommuneplanen...

...er en overordnet og grovmasket plan for hele kommunen. Kommunedelplaner er også en overordnet plan, men gjelder for en del eller et tema i kommunen. For eksempel kommunedelplan for Lena og kommunedelplan for klima.

Reguleringsplan...

...er på nivået under kommuneplan. En reguleringsplan tar for seg et begrenset området og er mer detaljert. Det finnes to typer reguleringsplaner; områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan.

En områdereguleringsplan er gjerne for et større område, for eksempel et sentrumsområde, der kommunen tar hånd om planleggingen. Områdereguleringsplan brukes gjerne for å ta helhetlig grep for større områder.

En detaljreguleringsplan er gjerne for et begrenset området og til et konkret prosjekt, ofte skjer det etter initiativ fra private utbyggere.

Alle planer må vedtas politisk.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23