Østre Toten kommune

Plantevern

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av skadegjørere som sopp, ugras og skadedyr.

Gjeldende lovverk for plantevernmidler er forskrift om plantevernmidler hjemlet i matloven.

Kjøp og yrkesmessig bruk av plantevernmidler forutsetter gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig 10 år om gangen.

Autorisasjonskurs for personer som skal fornye godkjenningen sin for kjøp og bruk av plantevernmidler kan nå gjennomføres som et nettbasert kurs i regi av Mattilsynet. Lenke til kurset finner du her.

Etter gjennomført eksamen eller fornyingskurs må du ta kontakt med landbrukskontoret for å få tilsendt autorisasjonsbevis. Vi vurderer om du oppfyller de formelle kravene til autorisasjon.

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 46 85 59 27