Østre Toten kommune

Innsatstrappa

Den helhetlige innsatstrappen er utviklet på bakgrunn av strategi og utvikling i helse, omsorg og velferd. Hensikten er å sikre god dimensjonering av tjenestene i dag og i framtida.

Klikk på de enkelte trinnene og få mer informasjon!

Her er et klikkbart kart med informasjon om de 11 forskjellige trinnene i innsatstrappa.Trinn 1 - aktive lokalsamfunnTrinn 2 - helsefremmende og forebyggende tiltakTrinn 3 - lavterskeltilbudTrinn 4 - arbeids- og aktivitetstilbudTrinn 5 - kommunalt disponerte boligerTrinn 6 - leve godt og selvstendig i eget hjemTrinn 7 - helsehjelp til hjemmeboendeTrinn 8 - boliger med fellesfunksjonerTrinn 9 - tidsbegrenset opphold på institusjonTrinn 10 - bolig med mulighet til heldøgnstjenesterTrinn 11 - institusjon