Østre Toten kommune

Snarveier

Godkjente lister Østre Toten 2023

Etter valgstyrets behandling 10. mai 2023 er disse listene godkjent:

Offisielle valglister legges ut til ettersyn etter valgstyrets behandling 10. mai 2023. Klage med krav om endring av vedtak må fremsettes innen 24. mai 2023. Klagen til valgstyret må være skriftlig og begrunnet. Se valgloven § 6-8 for mer informasjon.