Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Priser/gebyrer - renovasjon

Alle priser er inkludert merverdiavgift og i norske kroner.

Avfallsgebyr husholdningsavfall

Grunnlag Gebyr

Avfallsgebyr, fellesgebyr og 140 liter restavfallsdunk (standardgebyr)

2 673
Reduksjon (fradrag i pris) for mindre dunkstørrelse
– 80 liters restavfallsdunk
-401
Tillegg for økt dunkstørrelse – 240 liter restavfallsdunk 534
Tillegg for økt dunkstørrelse – 360 liter restavfallsdunk 3 341
Tillegg for økt dunkstørrelse – 660 liter restavfallsdunk 7 350
Avfallsgebyr for hybel 891
Reduksjon for hjemmekompostering -268
Reduksjon for gjødselkjelleravtale -268
Reduksjon for deling av avfallsdunk -401
Særabonnement – pris per kubikkmeter 1603


Levering på miljøstasjon fra private husholdninger

Grunnlag Gebyr 

Farlig avfall (spesialavfall og asbest/eternitt)

Gratis
Rene fraksjoner Gratis
Isopor, EPS emballasje (hvit) Gratis
EE-Avfall Gratis
Hageavfall Gratis
Trevirke – kroner per m3 – minstepris 70 kroner 200
Restavfall – sekk inntil 100 liter – kroner per sekk - Minstepris 70
Restavfall – løst – kroner per m3 700
Ikke-brennbart avfall – kroner per 0,5 m3 og per 1,0 m3 350/700
Isolasjon – sekk inntil 100 liter – kroner per sekk 50
Isolasjon – løst – kroner per m3 500
Rene masser – kroner per m3 500

Bildekk – kroner per dekk

50
Sofa – kroner per sete 70
Stol – stor – kroner per stol 140
Stol – liten – kroner per stol 70
Fjærmadrass – enkel – kroner per madrass 140