Østre Toten kommune

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningen

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Østre Toten kommune

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7  har  Østre Toten kommune vedtatt  telerestriksjoner med tillatt akseltrykk på kommunale veger for våren 2021. Vedtaket gjelder fra onsdag 31.03.21 til mandag 17.05.21, eller inntil ny annonsering.

Vedtaket gjelder ikke for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler for innhenting av husholdningsavfall, rutegående busser og maskiner som benyttes til vegvedlikehold.

Øvrige kjøretøygrupper kan søke kommunen om dispensasjon fra vedtaket.

Eventuelle spørsmål, søknader etc. sendes til postmottak@ostre-toten.kommune.no.