Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Østre Toten kommunale vannverk og vannkvalitet

Vannverket forsyner de fleste boliger i Østre Toten med hygienisk betryggende drikkevann av god kvalitet.
I tillegg leverer vannverket vann til lokal industri.
Vannverket produserer årlig 2,5-3 mill m³ med drikkevann. 

Sikkerhet i vannforsyningen

Vannverket overvåkes kontinuerlig.
Dersom det oppstår alvorlige feil vil dette anlegget automatisk varsle vakta om dette.
Vannverket har vaktordning 24 timer i døgnet.
Telefonnummeret til vakta er 958 66 723.

For å overvåke vannkvalitet og råvannskvalitet tas det vannprøver i henhold til drikkevannsforskriftens krav.
Disse analyseres ved Mjøslab IKS på Gjøvik.
Dersom feil eller avvik oppstår, har vannverket et godkjent internkontrollsystem som vil behandle avviket på en betryggende måte.

Kvaliteten på vannet analyseres ukentlig, der vi sjekker innhold av bakerier og utvalgte kjemiske stoffer slik som regelverket krever.

Vannet er svakt basisk og ph ligger like overkant av 8. 

Med vår hardhet på vannet skal det ikke være nødvendig å tilføre salt i vaskeprosessen.
Vann fra Østre Toten vannverk har en hardhet på ca ca. 1 dH (tyske grader.)

Kontakt

Telefon: 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid: 958 66 723

E-post: vannogavlop@ototen.no