Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Østre Toten kommunale vannverk og vannkvalitet

Varsler som gjelder i dag

Vannverket forsyner de fleste boliger i Østre Toten med hygienisk betryggende drikkevann av god kvalitet.
I tillegg leverer vannverket vann til lokal industri og Sivesind vannverk. 
Vannverket produserer årlig 2,5 -3 mill m³ med drikkevann. 

Sikkerhet i vannforsyningen

Vannverket overvåkes kontinuerlig.
Dersom det oppstår alvorlige feil vil dette anlegget automatisk varsle vakta om dette.
Vannverket har vaktordning 24 timer i døgnet.
Telefonnummeret til vakta er 958 66 723

For å overvåke vannkvalitet og råvannskvalitet tas det vannprøver i henhold til drikkevannsforskriftens krav.
Disse analyseres ved Mjøslab IKS på Gjøvik.
Dersom feil eller avvik oppstår, har vannverket et godkjent internkontrollsystem som vil behandle avviket på en betryggende måte.

Kvaliteten på vannet analyseres ukentlig, der vi sjekker innhold av bakerier og utvalgte kjemiske stoffer slik som regelverket krever.

Vannet er svakt basisk og ph ligger like overkant av 8. 

Med vår hardhet på vannet skal det ikke være nødvendig å tilføre salt i vaskeprosessen.
Vann fra Østre Toten vannverk har en hardhet på ca ca. 1 dH (tyske grader.) 

Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723