Østre Toten kommune

Sivesind vannverk

Sivesind vannverk ble overtatt av Østre Toten kommune 1.1.2022.

De som har vann fra Sivesind vannverk melder inn vannmålerstand via tilsendte SMS. Dette gjelder nå for alle.

Dette er viktig for at vi skal kunne ha en så riktig startavlesning som mulig i forbindelse med overtagelsen. Da kan vi danne ny akonto for 2022 og deretter beregne riktig forbruk for 2022.

Det er viktig at Sivesind vannverks abonnenter for året 2021 melder inn vannmålerstand både til kommunen og til Sivesind vannverk. Vi ber om at det brukes samme avlesningsstand. Dette er viktig for at kommunen skal kunne starte med samme vannmålerstand som Sivesind vannverk avslutter med. Datoer for vannmåleravlesning er 19. november for Østre Toten kommune og 26. november for Sivesind vannverk.

Ved spørsmål, kontakt vannogavlop@ototen.no.