Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Sivesind vannverk

Det arbeides med en mulig overføring av Sivesind vannverk til Østre Toten kommune. Dette vil i så fall skje fra 01.01.2022, men er avhengig av administrative og politiske vedtak i desember.

I den forbindelse bes det om at de som har vann fra Sivesind vannverk melder inn vannmålerstand via tilsendte SMS. Dette gjelder for de som ikke har kommunalt avløp og som tidligere ikke har meldt vannmåleravlesning til kommunen.

Dette er viktig for at vi skal kunne ha en så riktig startavlesning som mulig i forbindelse med en eventuell overtagelse. Da kan vi danne ny akonto for 2022 og deretter beregne riktig forbruk for 2022.

Det er viktig av Sivesind vannverks abonnenter melder inn vannmålerstand både til kommunen og til Sivesind vannverk. Vi ber om at det brukes samme avlesningsstand. Dette er viktig for at kommunen skal kunne starte med samme vannmålerstand som Sivesind vannverk avslutter med. Datoer for vannmåleravlesning er 19. november for Østre Toten kommune og 26. november for Sivesind vannverk.

Ved spørsmål, kontakt vannogavlop@ototen.no.