Østre Toten kommune

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er normalt forbruk?

En familie på fire vil normalt forbruk være cirka 200 m3 per år. Normalt forbruk per person er 50 m3 per person. Forbruket i husstanden vil normalt variere litt fra år til år. En variasjon på +/- 20 % er helt normalt. Årsaker til variasjoner kan være mange, f.eks. vanning av hage, tapping i basseng, flere overnattingsdøgn i boligen med mer. Hvis vannforbruket stiger mye, kan det skyldes lekkasjer, for eksempel toaletter som renner periodevis.

Hva koster drikkevannet?

Gebyret per m3 i 2021 er 23,78 kroner, dvs. en liter koster i overkant av 23 øre. En m3 er 1000 liter. For eksempel dersom forbruket ditt har steget med 25 m3 så koster det 594,50 kroner. Gebyret vil endre seg fra år til år og framgår av gebyrregulativet på hjemmesiden til kommunen.

Jeg har flere vannmålere og mottar flere meldinger til samme mobiltelefonnummer, hvordan skal jeg sikre at rapporteringen blir riktig?

Har du flere målere og du mottar SMS til samme nummer, må du være sikker på at du svarer med riktig vannmålerstand på riktig melding. Vannmålernummeret framgår av meldingen. Har du problemer med dette kan du vente med rapportering til du får vannmåleravlesingskort i posten. Deretter kan du rapportere elektronisk på www.leseav.no. Du må ha koden som står på vannmåleravlesingskortet for å kunne rapportere på internett.

Jeg har røde tall (tall bak komma) på min måler, hvordan rapporterer jeg det?

Det er kun målere som står i nettet til Sivesind vannverk, evntuelt noen gamle målere som er slik. Ingen skal rapportere tall bak komma som er røde, kun de hele tallene før komma. Målerne har normalt 5 siffer og det er disse som skal rapporteres.

Hvordan vet jeg at meldingen har kommet fram?

Når du svarer på SMS vil du få en svarmelding med informasjon om hva som er rapportert. Det er ikke nødvendig å ringe for å sjekke om vi har mottatt disse meldingene, og det er heller ikke nødvendig å forsøke å rapportere skriftlig i tillegg til rapportering på SMS.

Jeg har ikke mobil og kan ikke motta SMS, hvordan får jeg da rapportert?

De som ikke er registrert med SMS i våre systemer, på 1881, gule sider eller lignende, vil få vannmålerskjema tilsendt i posten en stund etter at øvrige abonnenter har fått SMS.

Jeg har fått en melding som gjelder en eiendom jeg ikke eier, hva gjør jeg?

Send en e-post til vannogavlop@ototen.no med informasjon som står i meldingen (vannmålernummer og adresse) og ditt mobilnummer. Det kan ligge gammel informasjon i våre systemer som ikke er blitt endret, eller det kan være feil i andre offentlige registre vi har oppslag mot.

Jeg finner ikke svar på mitt spørsmål og trenger hjelp

Kontakt kommunens servicetorg på rådhuset eller send en e-post til vannogavlop@ototen.no.

Jeg har vann fra Sivesind vannverk. Hvorfor skal jeg rapportere vannforbruket mitt til kommunen?

Det er vannforbruket som danner grunnlag for gebyret du betaler for avløp. Hvis du har offentlig avløp skal du betale til din kommune og da må kommunen vite hvor mye vann du har brukt. Prinsippet om vann inn er lik vann ut gjelder.

Fra 01.01.2022 vil sannsynligvis Østre Toten kommune overta Sivesind Vannverk.

I den forbindelse bes det om at de som har vann fra Sivesind vannverk melder inn vannmålerstand via tilsendte SMS. Dette gjelder for de som ikke har kommunalt avløp og som tidligere ikke har meldt vannmåleravlesning til kommunen.

Dette er viktig for at vi skal kunne ha en så riktig som mulig startavlesning i forbindelse med en eventuell overtagelse. Da kan vi danne ny akonto for 2022 og deretter beregne riktig forbruk for 2022.

Det er viktig av Sivesind vannverks abonnenter melder inn vannmålerstand både til kommunen og til Sivesind vannverk. Vi ber om at det brukes samme avlesningsstand. Dette er viktig for at kommunen skal kunne starte med samme vannmålerstand som Sivesind vannverk avslutter med. Datoer for vannmåleravlesning er 19. november for Østre Toten kommune og 26. november for Sivesind vannverk.

Ved spørsmål, ta kontakt med vannogavlop@ototen.no.

Hva var forbruket mitt for ett år siden?

Vannforbruket ditt forrige år går fram av avregningen du fikk i februar.