Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Planlegger du å etablere eller utbedre ditt private avløpsanlegg

Det er søknadspliktig å etablere/utbedre et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. Gjelder det nybygg må dette være i orden før byggesaken kan behandles.

Eier kan normalt ikke være selvbygger av avløpsanlegg. Dette betyr at eier må kontakte et registrert foretak, som kan fungere som ansvarlig søker. Det er viktig å påse at foretaket har oppdatert kompetanse om mindre avløpsanlegg.

I Østre Toten kommune er det Vann og avløpsavdelingen som behandler søknadene, og gir utslippstillatelse med tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg. 

Ta kontakt med Vann og avløpsavdelingen hvis du har spørsmål, eller behov for veiledning.

Priser og gebyrer:

Priser slamtømming

Gjeldende beløp for 2021:

  • Årsgebyr med WC (4 kubikk): 2 904 kroner
  • Årsgebyr uten WC (2 kubikk): 1 451 kroner
  • Ekstratømming per kubikk: 727 kroner
  • Tømming lukkede anlegg - per kubikk: 600 kroner
  • Forbikjøring (etter 1. gangs purring): 594 kroner
  • Transporttillegg per abonnent (tømming av hytter/fritidsboliger på Totenåsen): 356 kroner

Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse

Gjeldende beløp for 2021:

  • Søknad om utslippstillatelse - utslitt mindre enn 50 pe: 4 765 kroner
  • Årsgebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg: 501 kroner

Saksbehandlingsgebyr for bygging av avløpsanlegg

Gjeldende beløp for 2021:

  • Fasadeendring, spredt avløp, stikkledninger og andre arealuavhengige tiltak: 4 584 kroner

Relaterte artikler:

Lene Birgit Berg
Saksbehandler spredt avløp
E-post
Telefon 948 23 994
Mobil 948 23 994
Arild Udseth
Saksbehandler VA
E-post
Mobil 481 31 088