Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jamfør forurensningsforskriften § 12-3.

Bygging av private avløpsanlegg er søknadspliktig, med krav om registrert foretak jamfør plan- og bygningsloven 20-2 og 20-3.

Prosjektering av anlegget krever hydrogeologisk kompetanse og skal foreståes av nøytral fagkyndig.

Utslipps- og bygningstillatelse er samlet i èn søknadsprosess.

Ansvarlig søker 

Eier kan normalt ikke være selvbygger av avløpsanlegg. Dette betyr at eier må kontakte et registrert foretak, som kan fungere som ansvarlig søker. Det er viktig å påse at foretaket har oppdatert kompetanse om mindre avløpsanlegg.

Ansvarlig søker må fylle ut søknadsskjema - søknad om utslippstillatelse og tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg

Relaterte artikler:

Kontakt