Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Planlegger du å etablere eller utbedre ditt private avløpsanlegg

Det er søknadspliktig å etablere/utbedre et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. Gjelder det nybygg må dette være i orden før byggesaken kan behandles.

Eier kan normalt ikke være selvbygger av avløpsanlegg. Dette betyr at eier må kontakte et registrert foretak, som kan fungere som ansvarlig søker. Det er viktig å påse at foretaket har oppdatert kompetanse om mindre avløpsanlegg.

I Østre Toten kommune er det vann- og avløpsavdelingen som behandler søknadene, og gir utslippstillatelse med tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg. 

Ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen hvis du har spørsmål eller behov for veiledning.

Kontakt