Østre Toten kommune

Informasjonsmøte om private avløpsanlegg

Vann- og avløpsenheten arrangerte 15. mars 2023 et informasjonsmøte om oppgradering av private avløpsanlegg i Østre Toten kommune. De frammøtte fikk informasjon om hvorfor kommunen gir pålegg om oppgradering av anlegg, og om framdriftsplanen for dette arbeidet.

Du finner lenker til presentasjonene fra informasjonsmøtet nederst på siden. Vi anbefaler også at du leser annen annen informasjon på kommunens hjemmeside om oppfølgingen av private avløpsanlegg.

Innledere og presentasjoner