Østre Toten kommune

Kommuneplan og kommunedelplaner

Gjeldende kommuneplan

Kommuneplanens arealdel

Ved å klikke på linken til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 kommer du direkte inn i kartportalen, Plandialog. Det vil gå noen sekunder fra du klikker på linken til kartet åpner seg. Alle planens dokumenter dukker automatisk opp til venstre for kartet.

Relaterte dokumenter:

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for Skreia, Kapp og Kolbu er erstattet av Kommuneplanens arealdel (over). Kommunedelplan for Lena er videreført som egen plan.

Kommunedelplan Lena

Ved å klikke på linken til Kommunedelplan for Lena kommer du direkte inn i kartportalen.

Relaterte dokumenter:

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Renate Vestbakken
Arealplanlegger
E-post
Telefon 904 10 469
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 928 94 923