Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Betale faktura

Kontonummer 

 • Kommunale avgifter, SFO, barnehage, omsorg med mer: 1506 61 76883

Elektronisk handelsfaktura

 • Faktura – EHF: 964 949 859

Betalingsfrister

 • SFO: den 15. i hver måned - etterskuddsbetaling
 • Barnehagene: den 15. i hver måned - etterskuddsbetaling
 • Omsorg: den 20. i hver måned
 • Kommunale avgifter:
  • Månedlig: 20. hver måned f.o.m. 20.05.
  • Kvartalsvis: 20.06., 20.09. og 20.12.

Avtalegiro og eFaktura

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller Avtalegiro. Husk at avtalene opprettes og endres i nettbanken din. Ta kontakt med banken din hvis du trenger hjelp. 

Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten. Merk at hvis du har eFakturaavtale med kommunen, vil alle fakturaer du får fra kommunen (eiendomsgebyrer, SFO, hjemmehjelp, osv.) komme som eFaktura i banken. Du kan klikke på eFakturaen i nettbanken for å se hva du betaler for. 

Hvis du kun vil ha avtalegiro, kan du selv velge å få kopi av faktura i posten. Dette velger du ved å krysse av for varsel når du oppretter avtalen i nettbanken. 

 • Avtalegiro. Bruk KID-nr. på fakturaen som avtalegiroreferanse.
 • eFaktura. Bruk kundenr. på fakturaen som eFakturareferanse.

Betalingsutsettelse

Vi kan innvilge betalingsutsettelse på tjenester som faktureres, så fremt det ikke er annen utestående gjeld på tjenestene. Ta kontakt med innfordringsavdelingen for betalingsavtaler.

Penger til gode fra kommunen

Hvis du har penger til gode vil du få en kreditnota. Pengene blir overført til den kontoen du har betalt fakturaen fra. Hvis du vil ha pengene overført til en annen konto må du ta kontakt med oss. 

Hvis du har andre ubetalte krav vil penger til gode bli brukt til å betale disse. Du får så utbetalt resten. Penger til gode blir ikke brukt til å avregne neste faktura.