Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Turmuligheter i Østre Toten

Turstier i kommunen

  • Pilegrimsleden ( 52 km gjennom kommunen)
  • Kolbu-Lena-Hoff-Balke-Kapp- Gjøvik
  • Strandvegen Kapp langs Mjøsstranda
  • Skreiabanen Kolbu – Skreia
  • Turstier på Toten fra Sillongen til Kolbu-Lena-Kapp-Nordlia
  • Turstier Balke – Skreia – Totenvika
  • Turstier på Totenåsen, 250 km.
  • 110 km oppkjørte skiløyper gjennom kommunen på vinteren