Østre Toten kommune

Pilegrimsleden

Østre Toten har 58,2 km med pilegrimsled gjennom kommunen.
Leden er en vandring gjennom kultur- og naturlandskapet, og går hovedsakelig på gutuer, gårdsveier og grusveier.

Pilegrimsleden gjennom kommunen er basert på 130 grunneieravtaler. Skjøtsel, merking og skilting er satt bort til Lepro AS.

Her er noen av vandrerutene langs leden i Østre Toten beskrevet.

 


 

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488