Østre Toten kommune

Syngende kommune

Østre Toten kommune er plukket ut til å være med i Kafttak for sang-programmet "Syngende kommune" i perioden 2019-2021.

Sang skaper glede, musikalske opplevelser, høytid og fellesskapsfølelse. Samtidig kan sang være et effektivt verktøy for språkutvikling, hukommelse, integrering og forbedring av det psykososiale miljøet.  Krafttak for sang utvikler kurs, programmer, ressursportaler og verktøy som skal gjøre det enklere å synge mer i hverdagen.

Østre Toten kommune er valgt ut til å delta i den nasjonale sangsatsingen Syngende kommuner.  Østre Toten ønsker blant annet å bruke prosjektet for å styrke arbeidet med psykisk helse.

I sterk konkurranse med 17 andre kommuner fra hele landet trakk Østre Toten det lengste strået sammen med Vaksdal, Levanger og Røst. Fra starten av 2019 skal kommunene samarbeide med Krafttak for sang om å utvikle og opprette sangaktiviteter og styrke lokal sangkultur i en tre-års periode. Kommunene vil også få fagdager for blant annet ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, økonomisk støtte og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansehevende samlinger.

I søknaden for å bli en Syngende kommune har Østre Toten trukket frem at de blant annet ønsker å bruke prosjektet for å styrke arbeidet med psykisk helse og inn mot barn og unge. Det er en uttalt målsetting at alle innbyggerne i Østre Toten kommune skal oppleve mestring, tilhørighet og selvstendighet. Sangen kan brukes i inkluderingsarbeid og skape nye arenaer og møteplasser. 

-Østre Toten kommune leverte en svært sterk søknad, sier Signe Sannem Lund. Hun er prosjektleder for Syngende kommuner og jobber i Krafttak for sang som står bak satsingen. 

Det er i dag godt dokumentert at sang kan bidra til å skape fellesskap og ha helsefremmende effekter. 

- Vi har et godt grunnlag for å bli en Syngende kommune, med masse flott sangaktivitet i kommunen. Men vi ønsker en systematisk tilnærming og kompetanseheving for å forsterke styrke satsingen på sang. Eller rett og slett livsutfoldelse med lav terskel - det å bli glad av å synge! sier, Kjersti Krageberg, kultursjef i Østre Toten.

I april i år vedtok utvalg for kultur-, bygde-, og næringsutvikling at kommunen skulle søke deltagelse i Syngende kommune-programmet. Det er stor interesse fra flere aktører både internt og eksternt i kommunen. Bak søknaden står folkehelsekoordinator, skole og barnehagesektoren, integreringsrådgiver, helse og omsorg og kultur og alle som har hatt innspill i søknadsforberedelsene i høst. 

                  
Fakta:
Syngende kommuner er et program under den nasjonale satsingen Krafttak for sang. KFS er støttet av Kulturdepartementet siden 2014, og har tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt. Sammen med sine mange partnere utvikler KFS kurs, konferanser, ressursbanker og programmer som Syngende barnehage, Syngende skole og Syngende institusjoner. Målet er å fremme sangens mange bruksområder, og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen.
www.krafttakforsang.no
 

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331

Kontakt

Signe Sannem Lund
prosjektleder Krafttak for sang

E-post: signe.sannem.lund@musikk.no

Telefon: 41665610