Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Smaksskulen - Norsk kulturarv

Østre Toten kommune er medlem i stiftelsen Norsk kulturarv. Dette gir oss bl.a muligheten til å delta i prosjektet "Smaksskulen".

I Norsk Smaksskule kurses skole- og barnehageansatte som trenger faglig påfyll til hvordan de skal jobbe med smak, mat og råvarer med ungene. Vi har hatt deltagere på kurs og flere barnehager bruker kunnskapen aktivt i forhold til mat, smak og ernæring i barnehgene.

Du kan lese med om Norsk smaksskule på nettsiden deres her.

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331