Østre Toten kommune

KOM - kultur, opplevelser og mat

KOM-prosjektet er et regionalt prosjekt, initiert av Østre Toten kommune. Målsettingen er vekst for næringsaktører innen kultur, opplevelser og mat. Prosjektperioden gikk fra 2018 – 2022.

Prosjektet har lagt til rette for aktiviteter, kurs og arrangementer der nettverksbygging, kompetanseheving og erfaringsdeling har vært viktig.

Prosjektet er nå avsluttet, men driver du næring eller nettverk innen kultur, opplevelser og mat, og ønsker å bruke KOM prosjektet sin logo, kan den fritt brukes om du oppfyller visse betingelser:

Du må være næringsdrivende eller et nettverk som tilbyr kultur, opplevelse og/eller mat, der lokal tilknytning, historien og identiteten brukes som en viktig del av produktet. Gjerne landbruksbasert næring, med beliggenhet i Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land eller Gjøvik kommune.