Østre Toten kommune

KOM - kultur, opplevelser og mat

KOM-prosjektet er et samarbeid mellom kultur og næringsavdelingen i Østre Toten. Målsettingen er vekst for næringsaktører innen kultur, opplevelser og mat.

Prosjektet har hatt flere samlinger hvor nettverksbygging, kompetanseheving og erfaringsdeling, produktutvikling og profilering har hatt fokus. Kontakt oss om du vil stå på mailinglista over de som mottar informasjon og invitasjoner til samllinger!

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331