Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Langtidsopphold

Langtidsopphold sykehjem tildeles personer som er i behov av heldøgns tilsyn og pleie av helsepersonell.

Hvem kan søke 

Søkere som ikke mestrer å bo i eget hjem på grunn av omfattende pleie- og omsorgsbehov gjennom døgnet.

  • Behovet må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsbeskrivende opplysninger.
  • Andre aktuelle hjelpetiltak må være vurdert og/ eller utprøvd, herunder ulike hjelpe- og tilretteleggingstiltak i hjemmet.
  • Dersom det er innvilget langtidsopphold men ikke tilgjengelig plass slik at pasienten midlertidig oppholder seg på en korttidsplass, prioriteres pasienten til første ledige langtidsplass.

Slik søker du 

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Hva koster det?

Kommunen krever egenbetaling i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester -  Kap. 1 §3 egenandelens størrelse ved langtidsopphold

Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold slik:

  • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp.
  • 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp.

 

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena