Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Langtidsopphold

Langtidsopphold sykehjem tildeles personer som er i behov av heldøgns tilsyn og pleie av helsepersonell.

Hvem kan søke 

Søkere som ikke mestrer å bo i eget hjem på grunn av omfattende pleie- og omsorgsbehov gjennom døgnet.

  • Behovet må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsbeskrivende opplysninger.
  • Andre aktuelle hjelpetiltak må være vurdert og/ eller utprøvd, herunder ulike hjelpe- og tilretteleggingstiltak i hjemmet.
  • Dersom det er innvilget langtidsopphold men ikke tilgjengelig plass slik at pasienten midlertidig oppholder seg på en korttidsplass, prioriteres pasienten til første ledige langtidsplass.

Slik søker du 

Du må fylle ut dette skjemaet søknadskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 865 kB). Dersom du ikke har mulighet til å printe ut skjemaet, ta kontakt med innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Papirskjemaet sendes til:

Østre Toten kommune
Tildelingsenheten
Postboks 24
2851 Lena

Egenbetaling

Kommunen krever egenbetaling i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester -  Kap. 1 §3 egenandelens størrelse ved langtidsopphold.

 

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena