Østre Toten kommune

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Hvem kan søke

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Østre Toten  kommune. 

Du må fylle ut dette skjemaet søknadskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 865 kB). Dersom du ikke har mulighet til å printe ut skjemaet, ta kontakt med innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Papirskjemaet sendes til:

Østre Toten kommune
Tildelingsenheten
Postboks 24
2851 Lena

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena