Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Hvem kan søke

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Slik søker du

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena