Østre Toten kommune

Bo- og servicesenter

Fjellvoll har 42 omsorgsboliger med stedlig bemanning.

Fjellvoll bo- og servicesenter

  • Adresse: Narumsvegen 412, 2847 Kolbu
  • Telefon: 611 43 500