Østre Toten kommune

Villaen brukerstyrte senter

Villaen brukerstyrte senter ønsker å kunne være et tilbud for dem som ønsker å ha noe å gå til. Her vil det være ulike aktiviteter som skjer gjennom uken.

Så vi er glade for alle som kommer og vil være med oss. Vi forsøker å lage fine aktiviteter som de som bruker senteret kan ha glede av. Samtidig trenger vi deg for å utføre det. Vi vil etter hvert få en kafé ved huset, som også må driftes.

Villaen har et eget brukerstyre, slik at alle skal bli hørt. Vi har et mål og et ønske om at brukerne av tilbudet skal stå sammen om hvordan Villaen skal videreutvikles. Så velkommen skal du være!

Brukerstyrte består av brukere, ansatte i Psykisk helse og rustjenesten. Guro Enger er ansatt som leder av huset. Hun er det bare å kontakte. Hun er på huset hver dag. Kontakt Guro om du vil komme på besøk, lurer på om dette kan være noe for deg eller vil være med oss på ulike aktiviteter. Hun treffes på 900 82 995.

På «Villaen» er du en del av at sosialt fellesskap. Du kan treffe nye mennesker og engasjere deg i en rekke ulike aktiviteter. Aktiviteter og sosialt fellesskap står i fokus på Villaen. Vi er til for mennesker med ulike livsutfordringer, som ønsker å jobbe sammen med andre for å styrke sin psykiske helse og få en bedre hverdag. Grunnmuren i senteret er at alle har viktige ressurser å bidra med, og at alle deltar ut fra egne interesser og forutsetninger. Tilbudet er rusfritt!

På Facebook - Villaen Brukerstyrte senter - finner du oppdatert ukeplan og informasjon om aktiviteter.

Adresse

Rådhusalleen 18

2850 Lena