Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs)

Hva tilbyr vi?

Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs) er et kurs hvor deltakerne lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og/eller forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset går over 10 ganger, hver på 2,5 time. Det er vanligvis 8 - 12 deltakere på hvert kurs. 

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon har flere kritiske tanker om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være: "jeg er håpløs", "jeg kan ikke stole på noen" eller -"ingenting nytter".

Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre selvkritiske tanker. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Tegn/symptomer på depresjon kan være fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av verdiløshet, lite tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, uro, grubling, irritabilitet. Kurset er ikke egnet for dem som går på benzodiazepiner.

Hvordan får tilbudet?

Du kan få henvisning til kurset fra din fastlege/behandler, eller ta direkte kontakt med kursledere. 

Laila Hansen
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 979 51 462
Mobil 979 51 462
Tommy Aasmundsen
Still. m/krav til mastergrad
E-post
Telefon 916 83 629