Østre Toten kommune

Kurs i angstmestring

For hvem?

For de som har angstplager/angst diagnose.

I en gruppe kan en føle seg mindre alene, få støtte og gi støtte, som igjen kan gjøre det lettere for å få til ønsket endring.

Målsetting

I større grad mestre sine angstplager gjennom å bruke kognitive teknikker.

Gruppeinnhold

Vi tar utgangspunkt i en kognitiv tilnærming.

Kursholderne vil være med å regulere/styre dette etter behov. Den enkelte kan dele sine utfordringer, oppleve støtte, gi støtte, utfordre hverandre ved å bringe inn ulike perspektiv.

Grupperamme

Ukentlige møter på onsdager over 6 ganger med mulighet for påfyllsdager. Den enkelte må forplikte seg til å møte hver gang, fravær bare ved særskilte grunner. Maks deltagelse i gruppa er 8 stykker.

Eventuell annen oppfølging ved siden av gruppa

Deltagelse i gruppa vil være hoved behandlingstiltak. Dersom deltagerne har annen behandler i tjenesten, vil det avklares hvordan denne skal følge opp mens gruppa pågår.

Kursholdere: Tommy Aasmundsen og Karin Kleven.

Begge med videreutdanning innenfor psykisk helse.

Henvisning/rekruttering

Deltakerne henvises enten fra behandler internt i tjenesten – via Tildeling, eller direkte via Tildeling. Aktuelle deltagere vil i forkant av gruppa innkalles til forvernsamtale med gruppeterapeutene, for å avklare hvorvidt dette er riktig tiltak for dem.

Konkret dato, tid og start

Kurset går rullerende slik at det er oppstart av nye kurs cirka hver 8. uke. Med unntak av røde dager og ferie etc.