Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne er tilbud om varierte gruppe-og individuelle aktiviteter, ut fra brukers behov.

Søknad om kommunalt aktivitetstilbud

Søknadsskjema (PDF, 51 kB)

Målgruppe

 • Voksne med sterk nedsatt funksjonsevne 19-67 år, og som ikke kan nyttiggjøre seg en arbeidsplass i en VTA-bedrift (VTA: Varig Tilrettelagt Arbeid).
 • Yngre brukere som faller utenfor NAVs ordninger, og som har behov for organisert aktivitet, og som har potensial til å nyttiggjøre seg et dag-/aktivitetstilbud.
 • Hjemmeboende personer som har behov for å bryte en isolert tilværelse.
 • Hjemmeboende personer som har behov for generell aktivitet, sosialisering og stimulering.

Kriterier

 • Må kunne nyttiggjøre seg tilbudene i forhold til aktiviteter, sosialisering og stimulering.
 • Bruker må ikke ha annet tilbud om organisert aktivitet, herunder VTA, eller andre tilbud fra NAV.

Klage

Vedtak om dagsenter er å anse som et enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan påklages. Klagen behandles i kommunens klageutvalg.

Formål med tjenesten

 • Bryte en isolert tilværelse.
 • Bruker får mulighet til å møte utfordringer og oppleve læring som gir økt vekst, mestring og trivsel.
 • Bruker gis muligheter til sosialt fellesskap og nettverksbygging.

Kvalitetskrav til tjenesten

 • Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker.
 • Tjenesten ytes med respekt for brukerslivssituasjon og hjem.
 • Sosialt samvær og nettverksbygging
 • Aktiviteter
 • Tilpassede oppgaver
 • Møte utfordringer og oppleve læring, utvikling og mestring

Kostnader

Tilbudet er vederlagsfritt, men den enkelte må selv sørge for transport til/fra dagsenter (utgifter til transport dekkes ikke).