Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne er tilbud om varierte gruppe-og individuelle aktiviteter, ut fra brukers behov.

Søknad om kommunalt aktivitetstilbud

Søknadsskjema (PDF, 51 kB)

Målgruppe

 • Voksne med sterk nedsatt funksjonsevne 19-67 år, og som ikke kan nyttiggjøre seg en arbeidsplass i en VTA-bedrift (VTA: Varig Tilrettelagt Arbeid).
 • Yngre brukere som faller utenfor NAVs ordninger, og som har behov for organisert aktivitet, og som har potensial til å nyttiggjøre seg et dag-/aktivitetstilbud.
 • Hjemmeboende personer som har behov for å bryte en isolert tilværelse.
 • Hjemmeboende personer som har behov for generell aktivitet, sosialisering og stimulering.

Kriterier

 • Må kunne nyttiggjøre seg tilbudene i forhold til aktiviteter, sosialisering og stimulering.
 • Bruker må ikke ha annet tilbud om organisert aktivitet, herunder VTA, eller andre tilbud fra NAV.

Klage

Vedtak om dagsenter er å anse som et enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan påklages. Klagen behandles i kommunens klageutvalg.

Formål med tjenesten

 • Bryte en isolert tilværelse.
 • Bruker får mulighet til å møte utfordringer og oppleve læring som gir økt vekst, mestring og trivsel.
 • Bruker gis muligheter til sosialt fellesskap og nettverksbygging.

Kvalitetskrav til tjenesten

 • Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker.
 • Tjenesten ytes med respekt for brukerslivssituasjon og hjem.
 • Sosialt samvær og nettverksbygging
 • Aktiviteter
 • Tilpassede oppgaver
 • Møte utfordringer og oppleve læring, utvikling og mestring

Kostnader

Tilbudet er vederlagsfritt, men den enkelte må selv sørge for transport til/fra dagsenter (utgifter til transport dekkes ikke).