Østre Toten kommune

Vaksiner

Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen.

Hva tilbyr vi? 

  • Barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder 
  • Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt 
  • Vaksinasjon mot pandemisk influensa 
  • Andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG) 
  • HPV vaksinasjon 

Reisevaksine

Vaksineringen foregår på Lena helsestasjon, torsdager etter timebestilling. Vi oppfordrer alle å bestille time i god tid før utenlandsreisen, da flere vaksiner krever 2 doser før avreise for optimal beskyttelse.

Brukerbetaling er 285 kroner ved førstegangs konsultasjon for voksne, og 143 kroner for barn. Det er en materiellkostnad per vaksine på 29 kroner. I tillegg kommer prisen på selve vaksinen, som varierer ut fra hvilken type vaksine det er snakk om.

Helsestasjonstjenesten benytter betalingsterminal, som godtar alle kort.

HPV-vaksine

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. For mer informasjon om HPV-vaksine, se folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

Meslinger/MMR-vaksine

Det er påvist flere tilfeller av meslinger flere steder i Norge den siste tiden.  

Det er en del spørsmål fra publikum om dette etter alle avisoppslagene.

Det er få ikke-immune i landet vårt. Noen enkelttilfeller av meslinger etter import kan alltid oppstå, men faren for (små) utbrudd er begrenset til særlige uvaksinerte miljøer. Dette er ikke noen krisesituasjon på noe vis, men det er en mulighet til å få vaksinert noen flere sånn at vi holder landet helt meslingefritt.

Uvaksinerte barn og voksne kan bli vaksinert på helsestasjonen. Mest aktuelle målgrupper er helsepersonell, barnehagepersonell og enkelte innvandrere (som ikke har fått vaksiner i deres hjemland). Vaksinen er gratis for alle, men det er et lite konsultasjonsgebyr for voksne.

Vi har også oppfordret kommunens eget personell i helse- og omsorgstjenester til å vaksinere seg dersom man er uvaksinert og ikke har hatt meslinger. Vaksinasjonen gjøres på helsestasjonen.

Generelle anbefalinger om MMR-vaksine

MMR-vaksine tilbys alle barn når de er 15 måneder gamle. Noen ganger kan det være aktuelt for eksempel ved spesielle reiser å vaksinere yngre barn. Barn må være eldre enn 9 måneder for å få vaksinen. Hvis barnet er i alderen 9 måneder-12 måneder når det vaksineres må vaksinen gjentas ved 15 måneder.

Disse trenger ikke MMR-vaksine:

Født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet skal ha fått tilbud om meslingvaksine, og det er ikke nødvendig med flere doser.

Født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger, men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de verken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefaler vi derfor å ta én dose MMR-vaksine.

Født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.

Unntak:

Personer født i 1970 eller senere anbefales én dose MMR-vaksine i følgende tilfeller:

  • Dersom de ikke vet om de har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet og dermed fått meslingvaksine/MMR-vaksine, eller
  • dersom de ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. De fleste oppnår da langvarig beskyttelse.

Symptomer på meslinger

Fra en person blir smittet til sykdomsutbrudd (inkubasjonstid) vil det gå 10 - 14 dager.

Forstadium med feber, hoste, snue, lysskyhet - opptil 3-4 dager. I løpet av et par dager hvite flekker i munnen. Deretter fallende feber som så stiger samtidig med begynnende meslingutslett. Utslettet begynner vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen. Utslett, feber og andre symptomer varer vanligvis 2 til 5 dager. Feber utover utslettstadiet kan være tegn på komplikasjon. Hjernebetennelse (encefalitt) er en sjelden, men alvorlig komplikasjon som oftest opptrer 1-2 uker etter utslettet. På verdensbasis dør fortsatt i underkant av 90 000 barn av meslinger.

Smittemåte

Luftsmitte (fjerndråpesmitte) og kontaktsmitte med sekret fra luftveier. Den smitteførende perioden regnes fra fire dager før til fire dager etter opptreden av utslett. Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner og forårsakes av morbillivirus (meslingevirus).

Uvaksinerte små barn er spesielt utsatt for meslinger og komplikasjoner.

Ved mistanke om meslinger, kontakt lege per telefon.

Adresse

Lena helsestasjon, Rådhusgata 20, 2850 Lena 

Kontakt

Lena helsestasjon - telefon: 906 77 837