Østre Toten kommune

Typiske spørsmål fra pasienter

Å ha en god relasjon og hyggelige samtaler med våre pasienter, er noe av det vi fastleger verdsetter høyest i vår hverdag. Vi er oppmerksomme på at det nasjonalt sett er en økning i tilbakemeldinger til fastleger. Selv om mange av disse tilbakemeldingene er konstruktive, har ikke alle nødvendigvis rot i reelle utfordringer.

Ved å justere forventningene i tråd med hva vi som fastleger faktisk har muligheten til å levere, tror vi at mange misforståelser kan unngås. Vi ønsker å bygge en bro av forståelse og samarbeid, slik at vi sammen kan sørge for best mulig helseomsorg for deg. Derfor vil vi gjerne dele noen av de vanligste misforståelsene og hvordan vi jobber for å møte dem. 

Vi håper denne informasjonen vil hjelpe oss alle til å forstå hverandre bedre og styrke samarbeidet vårt.

Hvorfor er det lang ventetid for å komme til fastlegen min?

Vi forstår at ventetid kan være frustrerende. Selv om vi ikke kan garantere at alle får time hos sin egen fastlege umiddelbart, forplikter vi oss til å tilby en legetime hos en av våre leger innen fem arbeidsdager.

Hvorfor får jeg ikke ta de blodprøvene jeg ønsker?

Vi tar hensyn til både faglig skjønn og samfunnsøkonomi når vi vurderer hvilke prøver som skal tas. Vår prioritet er å følge gjeldende retningslinjer for å sikre at pasientene får best mulig behandling.

Hvorfor får jeg ikke ny medisin når jeg har brukt opp de jeg har eller har mistet dem?

Vi følger strenge regler om medisinutlevering. For din sikkerhet er det viktig å følge doseringen nøyaktig, spesielt for medisiner som kan være vanedannende.

Hvorfor får jeg ikke den tiden jeg trenger inne hos legen?

Vi anbefaler pasienter å forberede seg ved å liste opp bekymringer på forhånd. Selv om tiden i konsultasjonen er begrenset, jobber vi for å gi best mulig behandling i den tiden som er tilgjengelig.

Hvorfor avviser legen meg og mine behov?

Vi tar vårt ansvar alvorlig og baserer våre avgjørelser på lovpålagte retningslinjer og faglige prioriteringer for å gi deg best mulig behandling.

Jeg får ikke de henvisningene jeg vil ha.

Våre henvisningsavgjørelser baseres på faglig vurdering og Helsedirektoratets retningslinjer for å sikre pasientenes beste.

Legen er kunnskapsløs fordi han leser på nettet.

Legene våre bruker betrodde, oppdaterte medisinske databaser for å gi deg den mest nøyaktige og oppdaterte behandlingen. Dette gir en mer omfattende innsikt enn vanlige internett-søk.

Pasienter hos andre leger får tjenester og medisiner som jeg ikke får av min fastlege.

Vi følger strenge faglige retningslinjer for å sikre kvalitetsbehandling for alle våre pasienter.

Hvorfor kan jeg ikke få medisin på blå resept når apoteket sier at jeg kan det?

Vi vurderer nøye hver pasients berettigelse for medisinering basert på deres spesifikke tilstand og diagnostikk, uavhengig av apotekets utsagn.

Hvorfor kan jeg ikke få drosje som jeg vil til og fra behandling?

Drosjetilbudet vurderes individuelt basert på medisinske kriterier og behov.

Hvorfor får jeg ikke svar på blodprøvene mine?

Pasientene blir kontaktet ved avvikende blodprøvesvar.

Pasienten må selv ta kontakt med sitt lokale legekontor dersom de ønsker innsyn i blodprøvesvar.

Hvorfor er jeg ikke blitt henvist som legen sa at han skulle gjøre?

Hvis en henvisning ikke er synlig på helsenorge.no innen en uke, ta kontakt med legen din.

Hvorfor vil ikke fastlegen henvise meg til annet sykehus eller annen spesialist?

Klager om spesialistvurderinger bør rettes direkte til det relevante sykehuset eller spesialisten. Fastlegen baserer sin avgjørelse på retningslinjene og faglig vurdering.