Østre Toten kommune

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Tom Henning Thune
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 90 24 72 22
Mobil 90 24 72 22