Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Demensomsorg

Hvis du - eller noen du kjenner - glemmer viktige detaljer om seg selv (adresse, postnummer, viktige ting som skjedde dagen før, glemmer et sted der man har vært før, går seg vill i kjente omgivelser), og det har skjedd over en tid - er det viktig å oppsøke hjelp.

Hvem er vi?

I Østre Toten Kommune har vi et tverrfaglig demensteam (lege, sykepleier og ergoterapeut), som kan utrede om problemet skyldes demens sykdom. Tidlig utredning er viktig både for å utelukke andre sykdommer og for utviklingen av en evt demens sykdom.

Vi kommer gjerne på et lite hjemmebesøk eller du kan snakke med oss på telefon.

Vår kommune har mange lavterskeltilbud til de med en demensdiagnose og deres pårørende, både for å holde de i aktivitet men også for å avlaste pårørende.

Hvem kan kontakte oss?

Personen selv, pårørende, naboer, venner osv.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 16:00

Adresse

Besøksadresse

Sykehjemsvegen 26

2851 Lena