Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Viltforvaltning

I Østre Toten har vi tette bestander med rådyr, en god elgbestand og hjort observeres stadig vekk flere steder i kommunen. Småvilt-/ fuglebestandene våre varierer over år og område i kommunen.

Landbrukskontoret har delegert myndighet etter viltloven for Østre Toten kommune og administrerer både elgforvaltning og rådyrforvaltning for kommunen.

Elgforvaltning

Jakttid for elg er jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 fra 25. september frem til 23. desember (lille julaften).  Hjortejakten følger dette, mens det for elg er jaktperiode fra 01.10. til 30.11.

Viltforvaltning i Østre Toten kommune er administrativt lagt til plan- og næringsavdelingen - landbruk. Bygde- og næringsutvalget vedtok 17.02.2010 «Kommunal viltforvaltning – politiske målsettinger» som er styrende for forvaltningen.

I Østre Toten kommune er kommunen et vald – Østre Toten Utmarkslag – og dette har 11 grunneierlag og 27 jaktfelt. De har et samlet areal på ca 355 900 daa. Det er vedtatt en bestandsplan for perioden 2018 – 2023.

Østre Toten Utmarkslags (ØTU) oppgave er å forvalte stammene av elg, hjort og rådyr på en helhetlig måte. Samarbeid mellom ØTU og kommunen bidrar til økt kunnskap og bedre forvaltningsgrunnlag for kommunen, valdet, jaktrettighetshavere og jegere, samt en sterkere stemme i aktuelle arealsaker.  ØTU fungerer som et kontaktledd fra kommune til grunneierlag og jaktlag.

Styret i ØTU består av følgende representanter:

Hans Olav Sethne, leder

Arve Mo Aas

Ole Martin Engh

Ole Christian Solie Kvikstad

Anton Hveem

Endring i føring av sett elg og sett hjort

Det er gjort endringer i føring av sette elg og sett hjort fra i høst, 2018.

Se hjorteviltregisteret.no for mer informasjon.

 

Elektronisk registrering av fellingsrapport

Fra og med jakta 2018 skal storviltjegere legge inn på settogskutt.no

Informasjon om fellingstatistikk og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no

Rådyrforvaltning

Viltforvaltning i Østre Toten kommune er administrativt lagt til plan- og næringsavdelingen - landbruk. Bygde- og næringsutvalget vedtok 17.02.2010 «Kommunal viltforvaltning – politiske målsettinger» som er styrende for forvaltningen.

 

Jakttid for rådyr er jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 er 25. september til og med 23. desember. Bukkejakta starter 10. august og varer ut jakttiden (23.12).

 

I Østre Toten kommune er kommunen et vald – Østre Toten Utmarkslag (ØTU) – ØTU har 11 grunneierlag og 27 jaktfelt. Det er ØTU gjennom grunneierlagene som forvalter rådyrjakt i Østre Toten.

 

Styret i ØTU består av følgende representanter:
Bjarne Karlsen, leder

Per Johan Hvamstad

Arve Mo Aas

Ole Christian Solie Kvikstad

Hans Olav Sethne

 

Informasjon om fellingstatistikk og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no

 

Elektronisk registrering av fellingsrapport

Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere legge inn på settogskutt.no

Artikkel og veileder finnes på www.hjortevilt.no

Endring av vald

Alle grunneiere som ønsker jakt på sin eiendom må få godkjent vald eller tilsluttes et eksisterende vald. Godkjenning av nye vald eller endring (økning/reduksjon) av eksisterende vald skal meldes til kommunen på skjema «Søknad om godkjenning av vald/ endring av vald»  før 1.mai. Ved søknad etter 1. mai vil endringene ikke tre ikraft inneværende år.

Alle vald har en registrert valdansvarlig representant som kommunen forholder seg til og som får tildelt fellingstillatelse og eventuelt krav om fellingsavgift.

Endring av valdansvarlig eller opphør av vald må meldes kommunen skriftlig.                                                                                                              

Jegerprøve

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

De lokale jeger- og fiskeforeningene og andre arrangerer jegerprøvekurs. Kommunen er ansvarlig for den elektronisk eksamen, men avholder eksamen i samarbeid med kursarrangør. 

Hva koster jegerprøven ?

Prisen på jegerprøvekursene varierer, avhengig av om ammunisjon, jegerprøvebok og medlemskap er inkludert i kursprisen. Den laveste prisen får du ofte dersom du er NJFF-medlem. I lokalforeningen treffer du et godt miljø. Mange med samme glødende interesser som deg selv, tilbud om skyting, jakt og jakthunddressur. 

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 46 84 47 31