Østre Toten kommune

Snarveier

Kurs - trygghetssirkelen

Velkommen til Trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre 2023.

Kurset er et samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnehagene i Østre Toten, og foregår på Skreia  helsestasjon.

Kursledere

Mette Vestengen, barnevernspedagog og familieterapeut ved helsestasjonen.

Berit Granlund, barnehagelærer og veileder i barnehagene.

Begge har sertifisering i Circle of Security Parenting.

Berit har også fordypningskurs i CosP barnhage, «Se barnet innenfra».

Mette har fordypningskurs i CosP skole, «Se eleven innenfra».

Åtte kvelder

Kurset går over åtte kvelder med oppstart mandag 23.01.23.

Tidspunkt alle kvelder er kl. 18.00 - 20.00

Oversikt over alle kurskvelder:

  • Mandag 23.01.23
  • Mandag 30.01.23
  • Mandag 06.02.23
  • Mandag 13.02.23
  • Mandag 20.02.23          
  • Mandag uke 9 ikke kurs
  • Mandag 06.03.23
  • Mandag 13.03.23
  • Mandag 20.03.23
  • Mandag 27.03.23 Oppfølgingssamtaler

Foreldrekurset Trygghetssirkelen er basert på forskning om hva som gir barn en trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner.

Dette kurset kan hjelpe foreldre med å bli tryggere i forståelsen av barns følelser, atferd og behov, og hvordan en kan få et godt samspill med barnet.

Opplegget følger åtte kapitler, ett kapittel pr. kurskveld. Temaene i hvert kapittel er allmenngyldige og gjelder for alle foreldre.

Deltakerne på kurset må gjennomføre alle åtte kurskvelder!

Påmelding

Frist for påmelding 19.01.23, (begrenset antall plasser)

Telefon: Mette: 948 64 022 eller mail: mette.vestengen@ototen.no

Berit: 905 12 674