Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Nye nasjonale smitteverntiltak - 25. mars 2021

Se også Gjeldende smittevernregler i Østre Toten - Østre Toten kommune (ostre-toten.kommune.no)

De nye nasjonale tiltakene fra og med 25. mars
Nye anbefalinger fra regjeringen Nye nasjonale forskriftsfestede regler Merknad
Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Det er forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
Du bør ikke ha flere enn 2 gjester i eget hjem. Dette gjelder også i egen hage. Det er forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner. Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: * rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør * individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. MERK: I Østre Toten kommune er alle treningssentre stengt i henhold til lokal forskrift som ble vedtatt av kommunestyret 22. mars.
Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent: * skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. * rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. * annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
Det er anbefalt bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdnings-tilbud blir stengt. MERK: I Østre Toten kommune er det PÅBUDT å bruke munnbind på offentlige steder hvis det ikke er mulig å overholde minst 1 meters avstand. I drosjer og ved kollektivreiser er det alltid påbudt med munnbind. Påbudet gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene: * Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. * Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. * Reiser til hytte sammen med egen husstand. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden (10 dager) på karantenehotell. Det er ikke anledning til å gjennomføre deler av karntenetiden hjemme. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: * Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. * Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. * Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer. * Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. MERK: I Østre Toten kommune er alle arrangementer utenfor hjemmet - både inne og ute - forbudt. Det er unntak for livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon. For begravelser og bisettelser gjelder de nasjonale reglene om 50 personer hvor alle sitter på faste, tilviste plasser. På andre arrangementer i tros- og livssynshus kan det være maks 20 personer til stede, forutsatt at alle har faste, tilviste plasser.